Znaleziono 10 artykułów

Imelda Chłodna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obronie edukacji liberalnej ("Liberal Education") - na kanwie rozważań Allana Blooma Imelda Chłodna s. 7-16
Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie Imelda Chłodna s. 29-40
Uczenie się jako praca Imelda Chłodna s. 119-134
Demokracja liberalna i jej wpływ na edukację amerykańską Imelda Chłodna s. 131-141
Autorytet rodziny – dobro czy przeżytek? Imelda Chłodna s. 147-165
Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym Imelda Chłodna s. 155-159
Początki formowania się amerykańskiego szkolnictwa wyższego Imelda Chłodna s. 213-220
Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP Imelda Chłodna s. 227-242
"Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia", Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, Szczecinek 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Czesław Jaroszyński (aut. dzieła rec.) Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 464
"Science in culture", Piotr Jaroszyński, Amsterdam-New York 2007 : [recenzja] Imelda Chłodna Piotr Jaroszyński (aut. dzieła rec.) s. 465-467