Tytuł Studia Ełckie
ISSN 1896-6896
Wydawca Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Studia Ełckie
2011, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Wojciech Guzewicz s. 5
Problem prawdy w myśli Platona Tomasz Duma s. 7-30
Niemetafizyczne argumenty na istnienie Boga u świętego Tomasza z Akwinu Łukasz Pałubicki s. 31-50
Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK Paweł Tarasiewicz s. 51-64
Wierni Kościoła rzymskokatolickiego pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie parafii Białuty w XX w. Krzysztof Bielawny s. 65-95
Dzieje miejscowości i kościoła w Wieliczkach Łukasz Guzowski s. 97-117
Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku Andrzej Kopiczko s. 119-139
Zasoby Archiwum Parafialnego w Rydzewie k. Rajgrodu (XIX-XX w.) Andrzej Pieńkowski s. 141-154
Świadkowie Jehowy - od początku funkcjonowania do roku 1914 Marcin Radziłowicz s. 155-173
Polskie drogi do socjalizmu : sowietyzacja kupiectwa na Lubelszczyźnie (1944-1954) Bogdan Sekściński s. 175-228
Opieka konsulatów RP nad emigrantami polskimi w latach 1918-1926 Joanna Słyszewska-Gibasiewicz s. 229-243
Geneza, rozwój i formuła wydawnicza "Niedzieli Podlaskiej" - pisma diecezji drohiczyńskiej - w latach 1994-2010 Wojciech Guzewicz s. 245-255
Santo subito - baeto adesso - Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech (2005-2011) Maria Rółkowska s. 257-268
Prawo do życia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bułajewski s. 269-283
Godność urzędu sędziego - uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych Anna Korzeniewska-Lasota s. 285-296
Cechy i funkcje funduszy operacyjnych w Polsce Szymon Kisiel Mariola Lemonnier s. 297-307
Uznawalność instrumentów finansowych emitowanych w innych krajach za papiery wartościowe w świetle prawa polskiego Michał Mariański s. 309-319
Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w zakresie nowo wybudowanych budynków Bogumił Pahl s. 321-329
Bezpieczeństwo imprez masowych w antycznym Rzymie na tle współczesnych rozwiązań Bronisław Sitek s. 331-341
Instrumenty rynkowe dla potrzeb polityki w zakresie ochrony środowiska Magdalena Sitek s. 343-352
Kościoły i związki wyznaniowe a prawo traktatowe Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 353-368
Jak ważnie zawrzeć małżeństwo? Roman Szewczyk s. 369-387
Preferencje finansowe związane z działalnością organizacji pożytku publicznego Marek Tyrakowski s. 389-400
Polemika antydoketystyczna u św. Ignacego z Antiochii Grzegorz Jaśkiewicz s. 401-408
Egipt jako zwodniczy sojusznik w nauczaniu proroków izraelskich Bogdan Wiktor Matysiak s. 409-429
Ikona Bożej Mądrości - Sedes Sapientiae : boska "Sofia" w nauczaniu i ikonografii chrześcijańskiej Jadwiga Sebesta s. 431-450
Miłość samego siebie, poznanie i prawdziwa Miłość : mały traktat o niektórych etapach życia duchowego Jacek Wojda s. 451-501
Wina i odpowiedzialność za śmierć Jezusa oraz perspektywy zbawcze pogan w świetle Mt 27, 1-66 Zdzisław Żywica s. 503-523
Koncert muzyczny w Ełku w roku 1948 Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 525-529
Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w latach 1992-2011 Wojciech Guzewicz s. 531-544
Uwarunkowania rozwojowe lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim Janusz Hochleitner s. 545-567
Etyka i wychowanie w kontekście edukacji Anna Krajewska s. 569-579
Miejsce sportu w formacji wewnętrznej alumna Jacek Łukaszewicz s. 581-590
Misterium Męki Pańskiej w Budzewie Mariusz Pawlina s. 591-599
Współpraca szkoły i rodziny - od traktatów socjologicznych po praktyczne rady Ryszard Skawiński s. 601-621
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Emigracja i cywilizacje", Lublin, 14 maja 2011 r. Paweł Tarasiewicz s. 623-625
Sprawozdanie z sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II Dariusz Lipiec s. 626-628
Sprawozdanie z konferencji pt. "Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich" (25 maja 2011, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie) oraz z konferencji bolońskiej pt. "Problem based learning (PBL) a ramy kwalifikacji" (25 marca 2011, Uniwersytet Gdański w Gdańsku) Ryszard Skawiński s. 629-636
"Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu do Unii Europejskiej", Dobrosława Antonów, Warszawa 2009 : [recenzja] Aleksy Goettel Dobrosława Antonów (aut. dzieła rec.) s. 637-642
"Służebność mieszkania", Adam Bieranowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Jakub Jan Zięty Adam Bieranowski (aut. dzieła rec.) s. 643-647
"Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła", Bogusław Drożdż, Legnica 2009 : [recenzja] Dariusz Lipiec Bogusław Drożdż (aut. dzieła rec.) s. 648-651
""Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943", Wojciech Guzewicz, Ełk 2010 : [recenzja] Maksymilian Barwikowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 652-654
"Bernardyni w Ostrołęce w latach 1664-1864", Barbara Kalinowska, Ostrołęka 2011 : [recenzja] Janusz Gołota Barbara Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 655-658
"W tle Cudownego Medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2011 : [recenzja] Paweł Lenda Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 659-661
"W tle Cudownego Medalika", Barbara Lisowska, Wojciech Guzewicz, Warszawa-Ełk 2011 : [recenzja] Ryszard Skawiński Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 662-665
"Kochaj i rób co chcesz", Marian Polak, Kraków 2011 : [recenzja] Adrian Sadowski Marian Polak (aut. dzieła rec.) s. 666-669
"W służbie Bogu i ludziom. Ks. Czesław Jakub Domel (1932-2004)", Wojciech Guzewicz, "Episteme", 41, 2005 : [recenzja] Łukasz Moćkun s. 670-673