Znaleziono 23 artykuły

Zdzisław Żywica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La comunità ecclesiale sul monte Sion insieme all'Agnello-Cristo Risorto = Wspólnota Kościoła na górze Syjon wraz z Barankiem - Chrystusem zmartwychwstałym Zdzisław Żywica s. 13-24
Kwestia listu rozwodowego w interpretacji Jezusa (Mt 5, 31-32) Zdzisław Żywica s. 19-32
I riscattati dagli uomini come la primizia adio e all'agnello (studio esegetico Ap 14,4-5) Zdzisław Żywica s. 20-30
I riscattati dagli uomini come la primizia adio e all’agnello (studio esegetico Ap 14,4–5) Zdzisław Żywica s. 20-30
Paweł Apostoł o sumieniu chrześcijańskim w Pierwszym Liście do Koryntian Zdzisław Żywica s. 23-38
Odpowiedzialność Żydów jerozolimskich za utratę godności synów Abrahama i łaski usprawiedliwienia w Jezusie (Dz 13,13-41) Zdzisław Żywica s. 31-49
Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22 Zdzisław Żywica s. 31-48
"Oto wasz dom pozostawiony jest wam pusty" (Mt 23,38) : Mateuszowa interpretacja losów jerozolimskiej świątyni Jahwe Izraela Zdzisław Żywica s. 33-50
Człowiek i jego religia w soteriologicznej ocenie Pawła Apostoła Zdzisław Żywica s. 41-59
List Jakuba wezwaniem do odrodzenia doskonałej wiary w Boga i Pana Jezusa Chrystusa Zdzisław Żywica s. 47-58
Klauzula rozwodowa a "większa sprawiedliwość" według Ewangelisty Mateusza (5,31-32; 19,3-9) Zdzisław Żywica s. 53-67
Znaczenie i funkcja τὸ μυστήριον w Liście do Kolosan Zdzisław Żywica s. 59-76
Wiara i moralność wczesnych Kościołów chrześcijańskich w świetle Listu Jakuba Zdzisław Żywica s. 59-69
Struktura literacka i argumentacja teologiczna Listu Jakuba 1,2-27 Zdzisław Żywica s. 71-79
Wspólnototwórcze napomnienie, przebaczenie i nawrócenie. Teologia narratywna Mt 18,15-35 Zdzisław Żywica s. 105-121
Biblijny fenomen "Bożego obrazu" kobiety w androcentrycznej historii Izraela Zdzisław Żywica s. 121-139
Źródło niewiary w Jezusa oraz jej konsekwencje dla wyznawców judaizmu według ewangelisty Mateusza (23,13-24,2) Zdzisław Żywica s. 131-144
"Ewangelia według Świętego Mateusza 1-13: wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz BiblijnyI Zdzisław Żywica Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu", Christoph Dohmen, Günter Stemberger, Kraków 2008 : [recenzja] Zdzisław Żywica Christoph Dohmen (aut. dzieła rec.) Günter Stemberger (aut. dzieła rec.) s. 197-207
Jezus i jego Kościół wobec państwa w świetle ewangelii synoptycznych Zdzisław Żywica s. 223-233
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza : teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Łach Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Wina i odpowiedzialność za śmierć Jezusa oraz perspektywy zbawcze pogan w świetle Mt 27, 1-66 Zdzisław Żywica s. 503-523