Znaleziono 10 artykułów

Maria Rółkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy amerykański step pachnie? : egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego Maria Rółkowska s. 7-17
Uczenie się i postrzeganie języka polskiego oraz kultury polskiej przez studentów programu Erasmus jako aspekt komunikacji międzykulturowej Maria Rółkowska s. 72-83
O rolach i cechach osobowościowych dobrego lektora języka polskiego jako obcego : na podstawie opinii studentów Maria Rółkowska s. 109-117
Sienkiewiczowski szok kulturowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat Maria Rółkowska s. 159-166
Między mitem dobrego a złego dzikusa : rdzenni mieszkańczy Ameryki Północnej w XIX-wiecznych relacjach z podróży pisarzy polskich Maria Rółkowska s. 187-197
"Nieprzetapialni" - obraz Polonii amerykańskiej w utworach Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego Maria Rółkowska s. 209-220
Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne - jako przykład komunikowania międzykulturowego - w świetle prasy polskiej Maria Rółkowska s. 221-227
Santo subito - baeto adesso - Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech (2005-2011) Maria Rółkowska s. 257-268
Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem Miłosz Babecki Maria Rółkowska s. 313-320
Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego Maria Rółkowska s. 343-350