Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Bułajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie akty prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnegoi sądów administracyjnych Stanisław Bułajewski s. 5-21
Zasady prawidłowej legislacji podczas tworzenia katów prawa miejscowego w Polsce Stanisław Bułajewski s. 31-42
Tryb podejmowania uchwał przez radę powiatu w III RP Stanisław Bułajewski s. 75-98
Instytucja komisji śledczej w Polsce Stanisław Bułajewski s. 111-126
Legalność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Bułajewski s. 229-241
Status prawny radnego powiatowego w samorządzie rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bułajewski s. 257-275
Prawo do życia w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bułajewski s. 269-283