Znaleziono 15 artykułów

Olga Cyrek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesny monastycyzm w relacji do władzy biskupiej i papieskiej Olga Cyrek s. 33-53
Matematyczny model budowy świata i czaso-przesrzeni w koncepcji św. Augustyna na podstawie "Confessiones" i "De civitate Dei" Olga Cyrek s. 33-50
Wyobrażenia Boga – Ojca na ikonograficznych przedstawieniach Trójcy Świętej typu staro- i nowotestamentowego w kontekście dogmatu trynitarnego Olga Cyrek s. 51-70
Przedstawienia Ducha Świętego na ikonach bizantyjskich i ruskich : kanon ikonograficzny a dogmat teologiczny Olga Cyrek s. 85-100
Teologiczne argumenty przeciwników i zwolenników kultu ikon na podstawie niektórych pism Epifaniusza z Salaminy i "Mowy" Jana Damasceńskiego dotyczącej kultu obrazów Olga Cyrek s. 103-114
Infosfera i jej wpływ na rozwój psychiczny i duchowy wczesnośredniowiecznych cenobitów przestrzegających reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 125-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Hezychia jako stan duszy i ciała w ujęciu Jana Klimaka i jej odzwierciedlenie w dziełach Andrzeja Rublowa Olga Cyrek s. 131-150
Znaczenie informacji w codziennym życiu wczesnośredniowiecznych mnichów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 145-171
Hezychastyczna koncepcja przebóstwienia (theosis) w ujęciu Grzegorza Palamasa (1296-1359) i jej wpływ na paletę barwną ruskich ikon XIV i XV wieku Olga Cyrek s. 197-228
Praca fizyczna we wczesnośredniowiecznych wspólnotach monastycznych na podstawie reguł Augustyna z Hippony, Benedykta z Nursji, Cezarego z Arles, Kolumbana Młodszego i Izydora z Sewilli Olga Cyrek s. 201-217
Wyobrażenia Boga Ojca w ikonografii nowożytnej w kontekście dogmatu trynitarnego. Kanon obowiązujący w sztuce zachodniej i wschodniej Olga Cyrek s. 224-249
Chronobiologia odżywiania i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życie duchowe wczesnośredniowiecznych cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 235-250
Frontalne i całopostaciowe wizerunki Chrystusa na ikonach bizantyńskich i ruskich : uzasadnienie teologiczne i schemat ikonograficzny Olga Cyrek s. 243-273
Wczesny monastycyzm w relacji do władzy biskupiej i papieskiej Olga Cyrek s. 307-324
Wpływ rytmu snu i czuwania na aktywność fizyczną i umysłową oraz życie duchowe cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji Olga Cyrek s. 517-536