Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Od Redakcji] J. Z. s. 3-6
Bibliografia prac prof. dr Jana Dürr-Durskiego Tomasz Fijałkowski Barbara Gołębiowska s. 7-28
"Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował" : (Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV) Jan Dürr-Durski s. 29-39
Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej Jerzy Rzymowski s. 41-77
Z badań nad Rojzjuszem : (między prawem a literaturą) Tomasz Fijałkowski s. 79-94
Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego Wiesław Pusz s. 95-109
Nad genezą szopki satyrycznej : (wczesne fakty dziewiętnastowieczne) Ryszard Wierzbowski s. 111-143
Stanisław Jaszowski : (z dziejów przełomu romantycznego w Galicji) Krystyna Poklewska s. 145-168
"Pismo zbiorowe" młodzieży kijowskiej z r. 1858 Andrzej Zieliński s. 169-179
Miciński w "szkole" Mahrburga Jerzy Tynecki s. 181-201
Debiut poetycki Jana Lechonia Wanda Łukszo s. 203-210
Studium komedii ról w twórczości Zbigniewa Uniłowskiego Maria Kraska s. 211-231
Walory etnograficzne i folklorystyczne powieści Juliana Gałaja "Mystkowice wioska mała..." Violetta Krawczyk s. 233-247
Niektóre problemy powojennej poezji Jana Brzękowskiego Andrzej Płauszewski s. 249-258
Kontynuacja literatury obozowej : (motyw wycieczki do obozu) Tadeusz Błażejewski s. 259-269
Niełatwe zwycięstwo Norwida : (w 85 rocznicę śmierci poety) Aniela Kowalska s. 271-283
Bibliografia rozpraw i materiałów "Prac Polonistycznych" za lata 1953-1969, S. XI-XXV Anna Mędrzak s. 285-294