Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arytmetyka współczucia : przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta Jerzy Poradecki s. 5-20
Biblijne źródła Herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego : (na wybranych przykładach) Jerzy Wiśniewski s. 21-37
Studia przedmiotów w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta Joanna Bożyk s. 39-49
"Otrzymałem życie jak ranę" : (o tajemnicy zła w poezji Zbigniewa Herberta) Bogna Żurawska s. 51-71
Obraz natury w "Pieśniach wędrowca" Aleksandra Wata Krystyna Pietrych s. 73-87
Niepokojąca "Uroda na czasie" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 89-103
Eros rozcząstkowany (albo: Prus wobec androgyne) Jerzy Tynecki s. 105-129
"Przegląd Lwowski" o sprawie polskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878) Bogdan Mazan s. 131-158
Litewski mocarz : Syrokomlowy portret Margiera Janina Zielak s. 159-179
Listy menipejskie Franciszka Morawskiego z 1814 roku Wiesław Pusz s. 181-196
Refleksje nad kształtem dziennika literackiego Joanna Podolska s. 197-223
Literatura w Polskim Radiu w latach międzywojennych : (o eksperymentalnym teatrze wyobraźni) Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa s. 225-238