Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o "Myśli religijnej" Montaigne'a : Montaigne a reformacja Kazimierz Kupisz s. 7-30
Franciszek Morawski : szkic do portretu Wiesław Pusz s. 31-51
"Jedno z miejsc najrozkoszniejszych Krymu" : uwagi o "Ałuszcie w dzień" i krymskim cyklu Jacek Brzozowski s. 53-74
Kochajmy się! Syrokomlowa wizja wieków średnich w "Córze Piastów" oraz interpretacja historii Polski i Litwy Janina Zielakowa s. 75-102
Recepcja dramatu na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830 Hanna Tadeusiewicz s. 103-128
Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu Bogdan Mazan s. 129-165
Rodowód marionetek Ignacego Rzeckiego Zbigniew Przybyła s. 167-174
Genialny wynalazca i historia : (o "Puszkarzu Orbano" Zofii Kossak-Szczuckiej) Danuta Mazanowa s. 175-188
O wyborach repertuarowych Leona Schillera Lidia Ignaczak s. 189-205
"Czarna wiosna" Antoniego Słonimskiego jako "poemat rewolucyjny" Piotr Pietrych s. 207-231