Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy literackie obrazy sanacji (Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Brezy, Jerzego Putramenta) Stanisław Majchrowski s. 5-40
Julian Przyboś we Francji w latach 1937-1939 Józef Duk s. 41-69
Człowiek rozdwojony w "Nienasyceniu" Stanisława Ignacego Witkiewicza Tomasz Bocheński s. 71-80
Stanisław Baczyński jako krytyk nowej sztuki Romuald Kanarek s. 81-113
Problem autentyczności i form kulturowych w modernistycznej powieści : tradycje myślowe zagadnienia Aleksandra Budrecka s. 115-137
Racjonalizacja klęski : sens i przyczyny upadku powstania styczniowego w "Ojczymie" Józefa Narzymskiego Jerzy Tynecki s. 139-171
Literackie wizerunki warszawskich rzemieślników w "Domku przy ulicy Głębokiej" Włodzimierza Wolskiego Stefan Tomaszewski s. 173-189
"A step - koń - Kozak - ciemność - jedna dzika dusza " : Ukraina w powieści poetyckiej Janina Lasecka s. 191-237
Listy z wierszami Michała Wyszkowskiego Wiesław Pusz s. 239-285
Ethos rycerski zagrożony : rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza Barbara Wolska s. 287-334
Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic [2] Zdzisław Skwarczyński s. 335-372