Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wacław Potocki a literatura mieszczańska Jan Dürr-Durski s. 3-27
Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki Ryszard Wierzbowski s. 28-52
Wśród spuścizny poetyckiej Stanisława Starzyńskiego Andrzej Zieliński s. 53-69
"Podróże napowietrzne" Juliana Ursyna Niemcewicza Zdzisław Skwarczyński s. 70-79
Korzeniowsciana Stefan Kawyn s. 80-83
Rewolucyjny wiersz Gustawa Ehrenberga Jacek Zaorski s. 84-85
Poeta modernistycznego przełomu : o młodzieńczej twórczości poetyckiej Jerzego Żuławskiego Helena Karwacka s. 86-102
Problem polskości i realizmu bohaterek Conrada Aniela Kowalska s. 103-125
O opowiadaniach obozowych Tadeusza Borowskiego Aleksandra Palusińska s. 126-144
Działalność Komisji Historii Literatury Wydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1959-1962 Krystyna Poklewska s. 145-146