Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tło do portretu Profesora : z rozmów, dokumentów, refleksji Ryszard Wierzbowski s. 5-21
Bibliografia prac prof. dra Zdzisława Skwarczyńskiego s. 23-40
O niektórych społecznych czynnikach zmieniających znaczenie wyrazów Jan Szczepański s. 41-46
Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji Jan Trzynadlowski s. 47-52
Aspekt genologiczny "Fraszek" Jana Kochanowskiego Stefania Skwarczyńska s. 53-86
Twórcy epoki renesansu o przestrzeni i o czasie Janusz Pelc s. 87-95
Problemy filologiczne w "Księgach Hetmańskich" Stanisława Sarnickiego : zagadnienia wybrane (na przykładzie IX księgi) Jakub Zdzisław Lichański s. 97-104
Na śladach Albina Mollera w Polsce Rafał Leszczyński s. 105-115
Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku Józef Magnuszewski s. 117-124
O "Wierszach różnych" Ignacego Krasickiego Zdzisław Libera s. 125-141
"Cud" Wojciecha Bogusławskiego - polityka i artyzm : w kręgu genezy, pogłosów i paralel Ryszard Wierzbowski s. 143-167
Reminiscencje antyczne w poezji Kajetana Kościałkowskiego na łamach "Muzy ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli" Barbara Wolska s. 169-190
Motywy miejskie w romansie stanisławowskim Stefan Tomaszewski s. 191-212
Interpretacja postaci Jana III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce Halina Stankowska s. 213-225
O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarowskiego Tadeusz Sivert s. 227-242
Listy z wierszami Józefa Mieroszewskiego Wiesław Pusz s. 243-274
Romantycy na Pokuciu Andrzej Zieliński s. 275-295
Czytając Prusa Janina Kulczycka-Saloni s. 297-309
Nad tekstem "Lalki" Józef Bachórz s. 311-329
"Nowiny" pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 331-356
Z dziejów jednego motywu : Sienkiewicz i Marivaux Kazimierz Kupisz s. 357-374
Ku wizji Krasińskiego : Marian Zdziechowski we wczesnych dyskusjach nad neoromantyzmem polskim Jerzy Tynecki s. 375-391
Gombrowiczowskie dyskursy o literaturze i krytyce Aniela Kowalska s. 393-404
Rozważania o społeczeństwie mrowiska w "Dramatach" S. I. Witkiewicza Tomasz Bocheński s. 405-419
W stronę nadrealizmu : o poezji Jana Brzękowskiego Andrzej Płauszewski s. 421-436
"Wiersze dziecięce" Juliana Przybosia : kontekst - geneza - recepcja Józef Duk s. 437-450
Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970 Stanisław Majchrowski s. 451-472