Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aby moja miłościwa pani [...] tę chęć moję wdzięcznie przyjąć raczyła" : o dedykacji Mikołaja Szarffenbergera dla Zofii z Kostków Tęczyńskiej Małgorzata Mieszek s. 7-14
O przyjaźni poety z senatorem : ody Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ dla biskupa Stanisława Łubieńskiego (na tle korespondencji) Michał Kuran s. 15-44
Bukiety Adama Naruszewicza, Adama Wawrzyńca Rzewuskiego i Franciszka Ksawerego Woyny na łamach "Zabaw przyjemnych i pożytecznych" Monika Urbańska s. 45-64
"Na jakież ci się zbiorę wiązanie?" : Urban Szostowicz w darze dla rodziny Piaskowskich Joanna Napiórkowska s. 65-88
Wierszowane podarunki imieninowe Józefa Koblańskiego, zapomnianego poety Oświecenia Zbigniew Tuta s. 89-122
Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza : wiersze podarunkowe i bukiety Barbara Wolska s. 123-174
Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej Dorota Samborska-Kukuć s. 175-187
Dedykacja jako kontrapunkt Tadeusz Błażejewski s. 189-197
Metoda "akcji bezpośredniej" i strategie obronne bohatera dramatu. "Katastrofa" Samuela Becketta : sztuka dedykowana Vaclavowi Havlowi Anna Wolska s. 199-221