Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Teoria poetycka Jana Brzękowskiego Andrzej Płauszewski s. 7-35
"Podróż" i "Disneyland" Stanisława Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 37-55
Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego Tadeusz Błażejewski s. 57-71
Antyutopia jako negatywna oraz utajona odmiana utopii : (na przykładzie "Dwóch końców świata" Antoniego Słonimskiego) Bogdan Mazan s. 73-93
Utopie i antyutopie w literaturze czeskiej Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 95-115
Conrad i jego "polskie co do kobiet złudzenia" : wokół tajemnicy marsylskiej Conrada Aniela Kowalska s. 117-128
Legenda Lwa Tołstoja w polskiej opinii społecznej lat 1890-1910 Anna Góralska s. 129-146
Łódź w oczach pozytywistki : "Wśród kąkolu" Walerii Marrené-Morzkowskiej - pierwsza powieść o fabrycznym mieście Helena Karwacka s. 147-174
Tomasz Ujazdowski, wydawca "Tandeciarza" Barbara Wolska s. 175-203
Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy Wiesław Pusz s. 205-233
Analogie, różnice czy antynomie : z powodu pewnych "kategorii" współczesnego literaturoznawstwa Jerzy Tynecki s. 235-251
Andrzej Strug w latach Wielkiej Wojny : (w świetle nieznanych listów żony) Jerzy Rzymowski s. 253-272
Poetyckie echa doby napoleońskiej w powstaniu listopadowym Andrzej Zieliński s. 273-287
Nieznane listy A. E. Odyńca do A. Goreckiego Zdzisław Skwarczyński s. 289-293
Mieszczański wiersz dydaktyczny Zdzisław Skwarczyński s. 295
Konflikty między plebanią a gromadą i ich interpretacja w literaturze ludowej z terenu woj. łódzkiego Violetta Krawczyk s. 297-312
Z historii Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łodzi (1937-1939) Hanna Ruszczakowa s. 313-323
Z problematyki badań nad czytelnictwem młodzieży szkolnej Jadwiga Weber s. 325-331