Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Barokowa medytacja o śmierci ścigającej człowieka w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Paweł Sarzała s. 7-23
Romantyczne kreacje bohatera we wczesnej twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza Piotr Żbikowski s. 25-80
Asnyk między symbolizmem a socjalizmem : (przeoczone konteksty "Szkicu do współczesnego obrazu") : cz. 1 Tadeusz Budrewicz s. 81-113
Życie - śmierć - życie wieczne: refleksje Marii Konopnickiej w poezji przełomu wieków Alina Brzuska-Kępa s. 115-130
Tadeusza Różewicza psy i chimery Aneta Kula s. 131-155
O fobii nadmiaru : uwagi na marginesie trzech lektur Słowinia Tynecka-Makowska s. 157-172