Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego wobec wydarzeń tamtych lat Barbara Wolska s. 5-40
Troska o rozwój literatury ojczystej w gronie współpracowników Brunona Kicińskiego Wiesław Pusz s. 41-68
"Rodzina Połanieckich" jako powieść tendencyjna Jerzy Tynecki s. 69-88
"Chłopi" W. S. Reymonta w czeskich przekładach Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 89-108
Władysława Kowalskiego powieść o wsi i dworze Tadeusz Błażejewski s. 109-115
Uwagi o "Utopiach w rozwoju historycznym" Aleksandra Świętochowskiego Bogdan Mazan s. 117-131
Mit w literaturze : problemy, perspektywy, trudności Jerzy Poradecki s. 133-139
Cesare Pavese : między "Rzemiosłem życia" a "Dialogami z Leukoteą" Aniela Kowalska s. 141-152
O symbolizmie "środka" i tragicznej wizji świata Tadeusza Różewicza Jacek Brzozowski s. 153-169
Zofia Węgierska - przyjaciółka poetów i paryska korespondentka "Bluszczu" Krystyna Kamińska s. 171-184
Listy Jana Koźmiana do Antoniego Goreckiego z lat 1839-1954 Zdzisław Skwarczyński s. 185-219
Powieść polska na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830 Hanna Tadeusiewicz s. 221-233
Obchody ku czci Juliusza Słowackiego : przegląd ważniejszych uroczystości Janina Teresa Lasecka s. 235-256
Z kręgu sporów o historię literatury w polonistyce szkolnej dwudziestolecia międzywojennego Teresa Świętosławska s. 257-276
Z zagadnień teoretycznych stylistyki szkolnej dwudziestolecia międzywojennego Barbara Bogołębska s. 277-287