Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Witold Gombrowicz (1904-1969) Aniela Kowalska s. 5-16
Powieść jako samopoznanie : o prozie Wandy Karczewskiej Tadeusz Błażejewski s. 17-29
Powieść polityczna : problemy terminologiczne Stanisław Majchrowski s. 31-51
Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych : Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie Barbara Wolska s. 53-79
Komedie Fredry wobec komedii Korzeniowskiego Krystyna Poklewska s. 81-94
Funkcja snu w poezji Bohdana Zaleskiego Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 95-103
Odrodzenie romantycznej legendy filomacko-filareckiej wśród młodzieży zaboru rosyjskiego w końcu XIX w. Krystyna Ratajska s. 105-127
Sprawa zagórska Zdzisław Skwarczyński s. 129-161
Problem artysty w nowelistyce Młodej Polski Anita Czurabska s. 163-179
Doskonałość jako miara wartości człowieka : echa platońskie w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego Tomasz Fijałkowski s. 181-196
Z rosyjskich kontaktów Tadeusza Micińskiego : Miciński a Chrześcijańskie Bractwo Pracy w Wozdwiżensku Jerzy Tynecki s. 197-219
Józef Czechowicz jako tłumacz Błoka Halina Tumolska s. 221-237
Henryk Galle jako autor podręczników stylistyki i teorii literatury Barbara Bogołębska s. 239-255
Z akademickiej poezji patriotycznej Królestwa Polskiego Wiesław Pusz s. 257-277