Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Od Redakcji] s. 5
Nota biograficzna J. P. s. 7-8
Bibliografia prac Profesor Anieli Kowalskiej Hanna Tadeusiewicz s. 9-13
O pracach naukowych prof. dr Anieli Kowalskiej Jerzy Poradecki s. 15-27
Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu "Ubi sunt...?" Stefania Skwarczyńska s. 29-51
Modernizacja i aktualizacja gatunku literackiego : z problemów ewolucji genologicznej Jan Trzynadlowski s. 53-58
Komedia molierowska Kazimierz Kupisz s. 59-75
Początki powieści historycznej w Anglii Witold Ostrowski s. 77-92
Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji Janusz Pelc s. 93-103
Dialogi George'a Lytteltona na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" Zofia Sinko s. 105-116
Marmontel w szkołach okresu wileńskiego Ewa Rzadkowska s. 117-123
"Ćwiczenia Naukowe" i "Pamiętnik Naukowy" : (uwagi i obserwacje) Zdzisław Libera s. 125-131
Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku Wiesław Pusz s. 133-140
Franciszek Kowalski - poeta powstania listopadowego Andrzej Zieliński s. 141-155
Sentymentalny romantyk z Ukrainy : (warszawskie początki kariery literackiej Józefa Bohdana Zaleskiego) Barbara Stelmaszczyk-Świontek s. 157-177
Czyim kuzynem jest Pantofel? Krystyna Poklewska s. 179-185
"Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 187-207
Od organicznej pracy do pracy organicznej : funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i w pozytywizmie polskim Jerzy Tynecki s. 209-218
Warszawskie utwory Dygasińskiego Jan Detko s. 219-236
Rzeczywiste przyczyny zamknięcia polskiego gimnazjum w Trzemesznie w r. 1863 Wiktor Steffen s. 237-241
"Hamburger Wespen" a powstanie styczniowe w Królestwie Arno Will s. 243-247
"Opis miasta Łodzi" Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta Helena Karwacka s. 249-264
Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej Stanisław Kaszyński s. 265-274
Felietony i opowiadania Stanisława Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 275-280
Z problemów stylu polszczyzny mówionej Maria Kamińska s. 281-286
Obrazowość poetycka : uwagi z pogranicza teorii poezji i filmu Bolesław W. Lewicki s. 287-295
"Kalevala" Lönnorta a kierunki rozwoju fińskiej myśli folklorystycznej Violetta Krawczyk s. 297-306
List z placu boju Bogdan Mazan s. 307-310