Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O mało znanym poecie - Onufrym Korytyńskim Elżbieta Aleksandrowska s. 7-36
Wiersze Józefa Mieroszewskiego Wiesław Pusz s. 37-65
"Wielkie odmiany porządku europejskiego" : o antyutopijnej wizji fragmentów "Historii przyszłości" Krystyna Poklewska s. 67-82
Żart, ironia i głębsze znaczenie w "Listach z Warszawy" (1874) Piotra Chmielowskiego Bogdan Mazan s. 83-106
Zapomniany "mistrz słowa" : o życiu i twórczości Wacława Grubińskiego Joanna Raźny s. 107-132
Stanisław Czekanowski: "Roczniki długiego żywota mego" : uwagi o autorze i tekście Grażyna Borkowska s. 133-149
Pseudoegzotyczna parabola Tadeusz Błażejewski s. 151-166