Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego : wyniki kasaty w świetle tej poezji Barbara Wolska s. 5-32
Dlaczego musiało wybuchnąć? Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej Wiesław Pusz s. 33-54
"Sprzysiężenie" młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego Krystyna Ratajska s. 55-76
"Poznałem Krym Twój..." : Josef Svatopluk Machar wobec "Sonetów Krymskich" A. Mickiewicza Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 77-96
Od apologii mocy do apologii patriotyzmu : postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej Janina Lasecka s. 97-127
Poezja nielegalnej prasy socjalistycznej lat 1879-1918 na tle innych wydawnictw socjalistycznych Jadwiga Szczecińska s. 127-163
Metafizyczny motyw i religijny wątek : o metafizycznej i religijnej interpretacji "Hymnów" Jana Kasprowicza Jerzy Tynecki s. 165-200
Gombrowiczowskie "Wywodzę się z Montaigne'a" Aniela Kowalska s. 201-209
Niedoszła inteligentka i straszni mieszczanie : o konstrukcji i wymowie "Lekkomyślnej siostry" Włodzimierza Perzyńskiego Mirosława Woźniak s. 211-239
"Donosy rzeczywistości" Mirona Białoszewskiego Iwona Baryga s. 241-271
Moralizować skutecznie : o prozie Jana Józefa Szczepańskiego Tadeusz Błażejewski s. 273-281
"Polonista" pod redakcją Juliusza Saloniego : zarys problematyki Eugeniusz Cyniak s. 283-307
Dziennik pierwszego tygodnia wojny w Łodzi Zdzisław Skwarczyński s. 309-328
Z nie publikowanych wierszy Antoniego Goreckiego Zdzisław Skwarczyński s. 329-331
Aleksandra Budrecka : (9 IX 1939 - 6 I 1981) Ryszard Wierzbowski s. 333-338
Elżbieta Wróblewska : (18 I 1938 - 7 XII 1980) Ryszard Wierzbowski s. 339-342