Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor dr habil. Stefania Skwarczyńska (17 XI 1902 - 28 IV 1988) s. 3
[Od Redakcji] s. 5-7
Dwie "Zuzanny" : wokół poematu biblijnego Kazimierz Kupisz s. 9-38
Obraz Polski w hiszpańskim dramacie złotego wieku Henryk Ziomek s. 39-52
"Początek i progres wojny moskiewskiej" Stanisława Żółkiewskiego : pamiętnik czy historia (I) Jadwiga Kuczyńska s. 53-76
Poeta żywiołów (II) : żywioł ognia w poezji Naruszewicza Barbara Wolska s. 77-127
Legenda konfederacji barskiej w literaturze polskiej XIX wieku Janusz Maciejewski s. 129-150
"Na sprowadzenie prochów Napoleona" : romantyczne epicedium Krystyna Poklewska s. 151-159
Marginalia Sienkiewiczowskie Jan Trzynadlowski s. 161-168
Język ezopowy przywódcy "młodych" (II) Bogdan Mazan s. 169-196
Stanisława Szukalskiego legenda o Kraku Stanisław Kaszyński s. 197-211
"Wertepy" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 213-233
Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Stefan Zabierowski s. 235-263
Druga dyrekcja Czesława Jankowskiego w teatrze łódzkim (1906-1908) Barbara Gołębiowska s. 265-279
Udział autorski Leona Schillera w czasopiśmie "Łódź Teatralna" (1946-1949) Tadeusz Sivert s. 281-298
Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Cz. I : duże zespoły opublikowane Józef Duk s. 299-324
Jak się do siebie zwracają i jak się tytułują łodzianie Maria Kamińska s. 325-332
Kalendarium życia i działalności Stanisława Adamczewskiego (1883-1952) Teresa Świętosławska s. 333-341
Bibliografia rozpraw i materiałów "Prac Polonistycznych" za lata 1970-1985, S. XXVI-XLI Irena Kujawska s. 343-354
Indeks nazwisk autorów rozpraw i materiałów zamieszczonych w "Pracach Polonistycznych" w latach 1937-1985, S. I-XLI Irena Kujawska s. 355-360
Ryszard Wierzbowski : 1936-1988 Jerzy Tynecki s. 361-367