Znaleziono 11 artykułów

Tomasz Fijałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac prof. dr Jana Dürr-Durskiego Tomasz Fijałkowski Barbara Gołębiowska s. 7-28
Z badań nad Rojzjuszem : (między prawem a literaturą) Tomasz Fijałkowski s. 79-94
"O świadomości słowiańskiej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Z zagadnień racjonalizmu Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Z badań nad Rojzjuszem", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Orzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Piotr Rojzjusz w opiniach współczesnych i potomnych", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 174
Z problematyki piśmiennictwa politycznego XVI wieku w Polsce : próba charakterystyki Tomasz Fijałkowski s. 175-196
Doskonałość jako miara wartości człowieka : echa platońskie w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego Tomasz Fijałkowski s. 181-196
Orzechowski i Rojzjusz : kartka z dziejów polemiki staropolskiej Tomasz Fijałkowski s. 193-199
Erazm z Rotterdamu a literatury dysydenckie w Polsce XVI wieku Tomasz Fijałkowski s. 245-266