Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Studia Włocławskie
2012, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7
Życie i działalność naukowo-badawcza ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego Jerzy Misiurek s. 9-21
Ujęcie świętości w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego Adam Józef Sobczyk s. 22-33
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego Lech Król s. 34-48
Błogosławieństwa i ich znaczenie w Starym Testamencie Waldemar Chrostowski s. 51-67
Jezus Chrystus w "De consensu Evangelistarum libri quattuor" św. Augustyna Dariusz Zagórski s. 68-76
Kult męczenników oraz cuda za ich wstawiennictwem według św. Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 77-87
Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli Jerzy Pałucki s. 88-104
Misterium ludzkiego "ja" Czesław S. Bartnik s. 105-110
Dojrzałość ludzka Antoni J. Nowak s. 111-120
Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka Jerzy Bagrowicz s. 121-128
Życie ukryte w duchowości zgromadzenia córek najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w świetle reguły i konstytucji Lech Król s. 129-145
Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych|: studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich Marek Chmielewski s. 146-160
Duchowość liturgii godzin Krzysztof Konecki s. 161-168
Antropologiczne podstawy życia duchowego według św. Franciszka Salezego Stanisław Suwiński s. 169-180
Duchowość karmelitańska Paweł Placyd Ogórek s. 181-192
Duchowość Natuzzy Evolo Stanisław Jankowski s. 193-209
Modlitwa i eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki Jarosław M. Popławski s. 210-216
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wzorem osobowym w wychowaniu chrześcijańskim Kazimierz Skoczylas s. 217-227
Zbawienie poza Kościołem? : kulturowy kontekst pluralistycznej teologii religii Jan Perszon s. 228-247
Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych: od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej Wojciech Cichosz s. 248-266
Rola małżeństwa i rodziny w kulturowym rozwoju społeczeństwa Czesław Rychlicki s. 267-273
Upadek idei postępu a cnota nadziei: poszukiwania w obrębie prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa Mirosław Mróz s. 274-287
Powołanie człowieka do świadczenia miłosierdzia Grzegorz Wawrzyniak s. 288-301
Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania Henryk Sławiński s. 302-318
Tożsamość, misja i posługa uniwersytetu katolickiego według konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae Eugeniusz Sakowicz s. 319-333
Sprawa człowieka w lubelskim przesłaniu Jana Pawła II do środowisk akademickich Walerian Słomka s. 334-340
Personalizm dziś Juan Manuel Burgos s. 341-358
Problem świadomości w personalistycznej koncepcji człowieka Karola Wojtyły Zdzisław Pawlak s. 359-373
Jan Paweł II o kulturze Jan Nowaczyk s. 374-385
Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki Stanisław Urbański s. 386-394
Rola integracyjna biskupa Wilhelma Pluty na ziemi lubuskiej Roman Harmaciński s. 395-408
Meandry polskiej religijności na przykładzie parafii wielkomiejskiej Czesław Majda s. 409-422
Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce Jan Przybyłowski s. 423-437
Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio Janusz Borucki s. 438-445
Obraz Boga proponowany w homiliach drukowanych w "Materiałach homiletycznych" w roku Jubileuszowym 2000 Stanisław Tofil s. 446-455
Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 456-471
Kościół katolicki w Rosji Józef Dębiński s. 472-487
Rzymskokatolicka parafia św. Stanisława w Mohylewie w latach 1989–1999 Władysław Blin s. 488-499
Kościół konkatedralny w Kwidzynie Ignacy Najmowicz s. 500-508
Stefan Damalewicz jako prekursor historii sztuki w Polsce Piotr Pawłowski s. 511-528
Z dziejów opieki charytatywnej w diecezji kujawsko-pomorskiej: szpitale wiejskie w dekanacie włocławskim Zofia Hanna Kuźniewska s. 529-538
Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Koninie Henryk Witczak s. 539-556
Konfiskata własności kościelnych w Królestwie Polskim w świetle ukazu Cesarza Aleksandra II z 14 Wojciech Frątczak s. 557-563
Nabytki terytorialne diecezji włocławskiej według bulli Vixdum Poloniae Unitas z 1925 r. Witold Kujawski s. 564-574
Formacja katechetyczna kapłanów diecezji włocławskiej w drugiej połowie XX wieku (od 1945 r.) Krzysztof Kamiński s. 575-592
Uczestnictwo rodziny w życiu Kościoła i we wspólnocie parafii (z uwzględnieniem doświadczeń parafii w Lubiczu Górnym) Bogumił Leszcz s. 593-601
Oaza chorych i niepełnosprawnych w diecezji włocławskiej Dariusz Fabisiak s. 602-606
Moralność i duchowość chrześcijańska w kazaniach ks. Mariana Nassalskiego Waldemar Karasiński s. 607-616
Sprawa operacyjno-ewidencyjna "Podrzegacz" [!]: władze PRL wobec duchowieństwa katolickiego diecezji włocławskiej na przykładzie losów ks. Jana Szczesiaka Antoni Poniński s. 617-630
Związki ks. Władysława Szafrańskiego (1908–1996) z klasztorem franciszkańskim we Włocławku Anzelm Janusz Szteinke s. 631-639
Refleksje przy przeglądaniu księgozbioru biskupa Romana Andrzejewskiego Kazimierz Rulka s. 640-652
Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2010 Krzysztof Graczyk Lech Król s. 655-668