Znaleziono 8 artykułów

Adam Józef Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ujęcie świętości w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego Adam Józef Sobczyk s. 22-33
Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka Adam Józef Sobczyk s. 35-50
Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater Adam Józef Sobczyk s. 40-47
Święta Rodzina w listach pasterskich Episkopatu Polski Adam Józef Sobczyk s. 110-125
Z historii kultu Świętej Rodziny w Kościele Adam Józef Sobczyk s. 154-160
Świętorodzinny rys duchowości chrześcijańskiej według Jana Berthier (1840-1908) założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Adam Józef Sobczyk s. 258-268
Duchowość zakonna według adhortacji Jana Pawła II "Redemptionis donum" Adam Józef Sobczyk s. 261-273
"Teologiczno-dogmatyczne podstawy życia duchowego według Katechizmu Kościoła Katolickiego", Adam Józef Sobczyk, Lublin 2005 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Adam Józef Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 499-502