Znaleziono 51 artykułów

Stanisław Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowość miłosierdzia według bł. Michała Sopoćki Stanisław Urbański s. 13-30
185 rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001) Stanisław Urbański s. 13-28
Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu Stanisław Urbański s. 17-34
Duchowość Kościoła Zachodniego Stanisław Urbański s. 25-38
Duchowość Kościoła Zachodniego Stanisław Urbański s. 65-77
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Edward Janiak Alojzy Marcol Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 67-81
Biuletyn teologicznomoralny Edward Kaczyński Antoni Młotek Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Stanisław Urbański s. 71-100
Biuletyn teologicznomoralny Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 71-87
Istota życia zakonnego według założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Stanisław Urbański s. 71-81
Działalość wychowawcza bł. Marceliny Darowskiej na tle epoki Stanisław Urbański s. 79-96
Twórczość naukowa prof. dr hab. Pawła Placyda Ogórka OCD Stanisław Urbański s. 79-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Jan Telus Stanisław Urbański s. 87-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Stanisław Urbański s. 91-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Józef Kulak Alojzy Marcol Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 95-111
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Stanisław Urbański Andrzej Świątczak s. 95-107
Odkrywanie wartości kierownictwa duchowego dla formacji życia wewnętrznego Stanisław Urbański s. 99-113
Początkowe szkoły przyfolwarczne : studium z dziejów szkolnictwa prywatnego w Królestwie Polskim u schyłku XIX i XX w. Stanisław Urbański s. 103-142
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Marian Graczyk Bronisław Mierzwiński Stanisław Urbański s. 115-131
Pojęcie odosobnienia w doktrynie mistycznej mistrza Eckharta Stanisław Urbański s. 125-136
Duchowość błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Stanisław Urbański s. 147-158
Świętość współczesnego kapłana Stanisław Urbański s. 149-158
The impact of penny stocks on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the CAPM Paweł Jawor Stanisław Urbański Kacper Urbański s. 163-178
Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła Stanisław Urbański s. 173-185
Szkoły przyfolwarczne w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Stanisław Urbański s. 179-186
"Człowiek wiary, nadziei, miłości", Antoni J. Nowak, Katowice 1988 : [recenzja] Stanisław Urbański Antoni J. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Modlitwa i mistyka", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 183-186
The Polish School of Spirituality (Piotr Semenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska) Stanisław Urbański s. 185-199
"Im Geist und im Feuer. Glaubensperspektiven", Yves Congar, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Polska bibliografia eucharystyczna (1947-1986) Stanisław Urbański s. 207-223
"Dlaczego kapłan? : poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI", Paul Josef Cordes, Warszawa 2009 : [recenzja] Stanisław Urbański Paul Josef Cordes (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Universitatea Azi : Universitat heute, Prefata de Andrei Marga", Zenon Grocholewski, Cluj-Napoca 2010 : [recenzja] Stanisław Urbański Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 209-219
Polska bibliografia teologiczna o Duchu Świętym : 1966-1986 Stanisław Urbański s. 209-221
Zmiany stóp zwrotu na Warszawskiej GPW w świetle ICAPM Stanisław Urbański s. 210-226
Mystical aspects in the life of Blessed Faustyna Kowalska Stanisław Urbański s. 225-242
"Mistyka polska", red. Włodzimierz Gałązka, Stanisław Urbański, Warszawa 2010 : [recenzja] Czesław Parzyszek Włodzimierz Gałązka (aut. dzieła rec.) Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Teologia modlitwy", Stanisław Urbański, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Baran Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Na tropach Świętego Józefa : zestawienie polskiego piśmiennictwa z okresu XVII-XX wieku", Tadeusz Fitych, Legnica 2001 : [recenzja] Stanisław Urbański Tadeusz Fitych (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Kaspra Drużbickiego teologia krzyża", Jarosław M. Popławski, Lublin 1997 : [recenzja] Stanisław Urbański Jarosław M. Popławski (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Moje msze, nie moje (1970-1995)", Wiesław Niewęgłowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Stanisław Urbański Wiesław Niewęgłowski (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Polska teologia życia mistycznego (1914-1939)", Stanisław Urbański, Warszawa 1995 : [recenzja] Piotr Głowacki Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Podstawy i relacje w kierownictwie duchowym we współczesnym ujmowaniu zagadnień", Wanda Studencka, Kraków 2000 : [recenzja] Stanisław Urbański Wanda Studencka (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej", Stanisław Urbański, Warszawa 1988 : [recenzja] Antoni J. Nowak Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 276-279
Medytacje o mistyce Stanisław Urbański s. 285-291
"Gorzkie żale przybywajcie...", pod red. Stanisława Urbańskiego, Janusza Śmigiery, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) Janusz Śmigiera (aut. dzieła rec.) s. 335-338
„Ku doskonałości kapłana”, Marek Kaczmarek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Stanisław Urbański Marek Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 367-369
Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki Stanisław Urbański s. 386-394
"Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologiczno-pastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 1998 : [recenzja] Stanisław Urbański Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 403-409
"Teologia życia mistycznego", Stanisław Urbański, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Piasecki Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 405-411
"Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej", Stanisław Urbański, Warszawa 1997 : [recenzja] Franciszek Woronowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000)", red. Jarosław Sokołowski, Łomża 2000 : [recenzja] Stanisław Urbański Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 506-508
Grzech a życie mistyczne Stanisław Urbański s. 509-523