Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Włocławskie
2009, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dedykacja Jerzy Wojtczak s. 5
Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7
Błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI s. 11
List Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski Józef Glemp s. 13
List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza Kazimierz Nycz s. 15
List Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby Andrzej F. Dziuba s. 17
Świętość czeka na siewców i żniwiarzy Antoni P. Dadacz s. 19-20
List Wicepostulatorów Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Sług Bożych w procesie 108 Męczenników II wojny światowej s. 21-22
List ks. Zygmunta Malackiego, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie Zygmunt Małecki s. 23
Kalendarium życia i działalności ks. Tomasza Kaczmarka s. 27-29
W miejsce biografii Tomasz Kaczmarek s. 30-39
Wykaz publikacji ks. Tomasza Kaczmarka s. 40-45
Kapłan, który umiłował świętych Gabriel Bartoszewski s. 46-66
Słowo Boże w dialogu prawosławno-luterańskim Wojciech Hanc s. 69-80
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko - duchowa wielkość Tomasz Kaczmarek s. 81-91
Cechy osobowe biskupa Ignacego Świrskiego Józef W. Skorodiuk s. 92-105
Cnoty chrześcijańskie w życiu duchowym bł. Marii Luizy Merkert Lech Król s. 106-119
Nadmierna pobudliwość seksualna : studium prawne zagadnienia Krzysztof Graczyk s. 120-130
Wpływ formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego na zawarcie małżeństwa kościelnego Janusz Gręźlikowski s. 131-143
Postulat ścisłości mowy ludzkiej i myśli Jan Nowaczyk s. 144-158
Wokół procesu Galileusza Witold Dorsz s. 159-170
Następstwa rozbiorów Polski w diecezji włocławskiej Witold Kujawski s. 173-182
Postanowienia prawnokościelne biskupa Karola M. Radońskiego (1929-1951) w diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 183-196
Z dziejów parafii i sanktuarium Pani Kujaw w Ostrowąsie Henryk Witczak s. 197-209
Matka Boska Częstochowska w życiu i twórczości Stefana Damalewicza Piotr Pawłowski s. 210-223
Działalność klubu naukowodyskusyjnego "Krąg" we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 224-237
Charakterystyka zbioru publikacji z zakresu teologii duchowości w bibliotece seminaryjnej we Włocławku oraz możliwości jego wykorzystania Ireneusz Werbiński s. 238-255
Analiza technologiczna oraz prace konserwatorskie iluminowanego rękopisu na pergaminie "Missale Vladislaviense" z końca XV w. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Weronika Liszewska Jacek Tomaszewski s. 256-267
"Pamiętnik" o. Benedykta Wierciocha OFM (1871-1942) : o próbie odrodzenia Zakonu Braci Mniejszych w diecezji włocławskiej w latach 1906-1913 Anzelm Janusz Szteinke s. 268-282
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2008 Krzysztof Graczyk s. 285-294
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Bernardeta Iwańska-Cieślik Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 295-298