Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Włocławskie
2014, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
List gratulacyjny dla Jubilata ks. prof. Wojciecha Frątczaka Wiesław Alojzy Mering s. 7-8
Biogram ks. dr hab. Wojciecha Frątczaka Kazimierz Rulka s. 9-25
Wykaz publikacji ks. dr. hab. Wojciecha Frątczaka Kazimierz Rulka s. 26-44
W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce : profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania Jerzy Bagrowicz s. 47-59
Komunistyczne obozy koncentracyjne w Polsce pojałtańskiej Józef Dębiński s. 60-78
Przemienienie Pańskie Dariusz Duszeński s. 79-89
Łowiectwo : historia, kultura, funkcjonowanie, znaczenie Roman Dziedzic s. 90-105
Impuls do walki z nowymi formami niewolnictwa i osobowej degradacji : 800 rocznica śmierci założyciela zakonu trynitarzy - św. Jana z Mathy (1150-1213) Tadeusz Fitych s. 106-125
Trydencka reforma i odnowa Kościoła : refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563) Janusz Gręźlikowski s. 126-146
Dylemat chrześcijanina żołnierza w świetle "De corona" Tertuliana Tomasz Kaczmarek s. 147-156
Natura roku kościelnego w konstytucji o świętej liturgii Krzysztof Konecki s. 157-169
Opolanin w służbie Ewangelii dla świata arabskiego : Dominik ze Skorogoszczy (XVII w.) Jan Kopiec s. 170-174
Życie i sylwetka duchowa bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk : (1828-1905) Lech Król s. 175-198
Jezuici we Wrocławiu Józef Mandziuk s. 199-220
Problem pierwotnej samotności i jedności w świetle Jana Pawła II interpretacji biblijnego opisu stworzenia człowieka Artur Niemira s. 221-228
Filozoficzne aspekty ideologii "gender" Zdzisław Pawlak s. 229-244
"Trzecie płuco" chrześcijaństwa? : Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej Michał Sadowski s. 245-261
Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Jan Szyszko s. 262-270
Biblijne inspiracje dla duchowości katolickiej Ireneusz Werbiński s. 271-282
Geneza i podstawy prawne diecezjalnej rady duszpasterskiej w diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 285-296
Archiwum diecezjalne we Włocławku jako warsztat pracy historyka : przyczynek do monografii instytucji Zbigniew Gmurczyk s. 297-304
Domniemane związki Mikołaja Kopernika z Włocławkiem Witold Kujawski s. 305-313
Społeczny ruch naukowy i kulturalny we Włocławku w latach 1945-1989 Stanisław Kunikowski s. 314-328
Prasa katolicka w życiu parafialnej wspólnoty : "Wspólnota Zawiślańska" Teodor Lenkiewicz s. 329-339
Natura kaznodziejstwa w ujęciu ks. Mariana Rzeszewskiego : (1911-1982) Tadeusz Lewandowski s. 340-353
Dwory ziemiańskie na terenie parafii Białotarsk w latach 1918-1939 Piotr Paweł Obolewski s. 354-369
Maciej Sisinius (ok. 1574-1625) : życie, twórczość, księgozbiór i fundacja kanonika włocławskiego Piotr Pawłowski s. 370-395
Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów Antoni Poniński s. 396-418
Duchowieństwo dekanatu uniejowskiego w latach 1790-1791 : studium prozopograficzne Mieczysław Różański s. 419-432
Brat Anioł Alojzy Rogoziński (1893-1954) OFM : studium prozopograficzne Anzelm Janusz Szteinke s. 433-439
Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów w Koninie w latach 1994-2014 Jarosław Wąsewicz s. 440-449
Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do archidiecezji gnieźnieńskiej znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku : na przykładzie parafii Dobra Henryk Witczak s. 450-466
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2013 Janusz Borucki s. 469-476