Znaleziono 22 artykuły

Zdzisław Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska ks. dr. Zbigniewa Skrobickiego Zdzisław Pawlak s. 9-16
Formy uczestnictwa człowieka we wspólnocie według Karola Wojtyły Zdzisław Pawlak s. 51-62
Klub naukowodyskusyjny "Krąg" na drodze odradzającego się Towarzystwa Teologicznego we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 69-86
Problem wolności we współczesnej kulturze : refleksje filozoficzne Zdzisław Pawlak s. 157-168
"Neoscholastyka i formy jej kontynuacji : studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku", Zdzisław Pawlak, Włocławek 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Zdzisław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego Zdzisław Pawlak s. 209-223
Działalność klubu naukowodyskusyjnego "Krąg" we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 224-237
Filozoficzne aspekty ideologii "gender" Zdzisław Pawlak s. 229-244
Zagrożenia współczesnego liberalizmu : aspekt filozoficzny Zdzisław Pawlak s. 242-251
Właściwa antropologia jako fundament ekologii integralnej Zdzisław Pawlak s. 339-356
Filozoficzne dzieło ks. prof. Stanisława Mazierskiego Zdzisław Pawlak s. 343-354
Nauczanie filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku Zdzisław Pawlak s. 344-370
Filozoficzna podstawa problematyki wolności Jana Pawła II Zdzisław Pawlak s. 351-358
Problem świadomości w personalistycznej koncepcji człowieka Karola Wojtyły Zdzisław Pawlak s. 359-373
Działalność naukowo-organizacyjna ks. prof. Józefa Iwanickiego Zdzisław Pawlak s. 360-377
Ks. Adam Jankowski - profesor filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 363-376
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ks. Władysław Giszter profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 379-393
Ks. Wiktor Filip Potempa - filozof i propagator psychologii w duszpasterstwie Zdzisław Pawlak s. 407-424
Ks. Antoni Warmuz - profesor filozofii Seminarium Duchownego we Włocławku i duszpasterz Zdzisław Pawlak s. 421-441
Nauczanie filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku w XIX wieku Zdzisław Pawlak s. 427-450
"Neoscholastyka i formy jej kontynuacji : studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku", Zdzisław Pawlak, Włocławek 2001 : [recenzja] Witold Dorsz Zdzisław Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 450-451
Włocławski okres działalności naukowo-organizacyjnej ks. rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego Zdzisław Pawlak s. 627-644