Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Włocławskie
2015, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-8
Komunikat Biskupa Pelplińskiego o wyniesieniu ks. prałata dr. Wiesława Alojzego Meringa do godności biskupiej Jan Bernard Szlaga s. 9-10
Kalendarium życia bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa Henryk Witczak s. 11-12
Bibliografia podmiotowa bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa za lata 2010–2015 Wojciech Morzycki s. 13-28
Działalność ustawodawcza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa w latach 2010–2015 Janusz Gręźlikowski s. 31-54
Wkład Księdza Biskupa Wiesława Meringa w rozwój kultu świętych i błogosławionych związanych z diecezją włocławską Krzysztof Konecki s. 55-68
Troska o rodzinę i życie w nauczaniu Biskupa Wiesława Meringa Artur Niemira s. 69-88
W świecie lecz nie dla świata. Kaznodziejstwo bp. Wiesława Alojzego Meringa w latach 2010–2015 Waldemar Karasiński s. 89-105
Symbolika pasterza w tekstach biblijnych Stanisław Jankowski s. 109-120
Epistolografia w misyjnej posłudze Kościoła: zagadnienia wybrane Jerzy Pałucki s. 121-132
Odnalezienie relikwii św. Szczepana "otworzeniem bramy łaskawości Boga" Tomasz Kaczmarek s. 133-144
"Od konfliktu do komunii" : przyczynek do wspólnego luterańsko-katolickiego upamiętnienia Reformacji w roku 2017 Wojciech Hanc s. 145-174
Wezwania moralne liturgii słowa ze święta Przemienienia Pańskiego Dariusz Duszeński s. 175-190
Eklezjalny wymiar życia konsekrowanego w świetle dokumentów Kościoła Lech Król s. 191-206
Wpływ duchowości na relacje interpersonalne w rodzinie Ireneusz Werbiński s. 207-222
Chrzest w praktyce duszpasterskiej Jan Kazimierz Przybyłowski s. 223-235
Radość głoszenia Ewangelii: na marginesie katechetycznych wątków adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka Jerzy Bagrowicz s. 237-250
Parafialna strona internetowa narzędziem katechetycznym Kazimierz Skoczylas s. 251-266
Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński Kazimierz Panuś s. 267-276
Antropocentryzm w nauczaniu społecznym papieża Jana Pawła II Zbigniew Skrobicki s. 277-294
Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie Henryk Sławiński s. 295-309
Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń Józef Dębiński s. 311-328
Ewolucja prawa synodalnego diecezji włocławskiej w zakresie życia konsekrowanego Janusz Borucki s. 331-348
Historia Archiwum Diecezjalnego we Włocławku w latach 1956–1960 Zbigniew Gmurczyk s. 349-360
Parafie włączone w 1818 r. do diecezji kujawsko-kaliskiej z diecezji krakowskiej, poznańskiej i wrocławskiej Witold Kujawski s. 361-382
Powstanie i rozwój sieci parafialnej we Włocławku Henryk Witczak s. 383-408
Z dziejów parafii Drużbin Wojciech Frątczak s. 409-426
Nauczanie filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku w XIX wieku Zdzisław Pawlak s. 427-450
Cztery XIX-wieczne peregrynacje naukowe po katedrze włocławskiej: zapoznane źródła do historii sztuki Piotr Pawłowski s. 451-468
Nagrobek biskupa Piotra z Bnina autorstwa Wita Stwosza w katedrze we Włocławku Barbara Grela s. 469-484
Brewiarz włocławski ms 9, czyli kilka słów o konserwacji średniowiecznej księgi Ewa Pietrzak s. 485-492
Konserwacja Mszału włocławskiego ms 14 ze zbiorów biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Agnieszka Ciesielska s. 493-502
Proces Zofii Marchewki w Brześciu Kujawskim Tomasz Cybulski s. 505-511
Kościół św. Witalisa we Włocławku Kazimierz Rulka s. 513-530
Bibliografia duchowieństwa diecezji częstochowskiej: publikacje na łamach "Kroniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej" w latach 1907–1925 Jacek Kapuściński s. 531-537
Listy biskupa Michała Kozala z obozu koncentracyjnego w Dachau s. 539-561
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2014 Janusz Borucki s. 565-577