Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Studia Włocławskie
2009, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteka Piotr Głowacki s. 2
Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7
Ksiądz Dyrektor Kazimierz Rulka Witold Kujawski s. 9-13
Bibliografia ks. Kazimierza Rulki : (wybór) s. 14-33
Święty Kazimierz Królewicz w tekstach Mszału rzymskiego Pawła VI i Liturgii godzin Krzysztof Konecki s. 37-54
Żydzi wobec pogan w świetle J 18,23 Stanisław Jankowski s. 55-67
Misje i jedność w kontekście dialogu Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego Wojciech Hanc s. 68-89
Potrzeba urozmaicenia modelu homilii Henryk Sławiński s. 90-97
Przesłanie Jana Pawła II skierowane do dzieci podczas pielgrzymek do ojczyzny Waldemar Karasiński s. 98-110
Soborowe zasady pedagogiki moralnej Artur Niemira s. 111-117
Społeczny wymiar odpowiedzialności Kościoła za dzieło edukacji religijnej Jerzy Bagrowicz s. 118-131
"Caritas" jako kryterium przynależności do Kościoła : aspekty eklezjologii świętego Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 132-142
Nawracanie się jako droga duchowej przemiany człowieka Ireneusz Werbiński s. 143-153
Z historii kultu Świętej Rodziny w Kościele Adam Józef Sobczyk s. 154-160
Duchowość kapłana diecezjalnego według "Presbyterorum ordinis" Janusz Umerle s. 161-175
Apostolski wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Lech Król s. 176-189
Zarys duchowości arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego Władysław Piechota s. 190-199
Wierność fundamentem prawidłowego funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej Krzysztof Graczyk s. 200-211
Samotność w życiu ludzkim Jan Nowaczyk s. 212-232
Miejsce Kościoła w kulturze współczesnej według księdza Janusza Pasierba Stanisław Stanowski s. 233-239
Człowiek wobec śmierci w wybranych utworach doby sentymentalizmu i romantyzmu Benigna Kopeć s. 240-251
Przygotowania, przebieg i uchwały Synodu Diecezji Włocławskiej z 1967 roku Janusz Borucki s. 255-270
Uposażenie diecezji włocławskiej i duchowieństwa diecezjalnego w II Rzeczypospolitej Józef Dębiński s. 271-290
Z dziejów parafii Lubanie Witold Kujawski s. 291-303
Z dziejów kościoła świętego Wojciecha w Koninie (Morzysławiu) Henryk Witczak s. 304-315
Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w XX wieku Janusz Gręźlikowski s. 316-343
Nauczanie filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w ostatnim dwudziestopięcioleciu XX wieku Zdzisław Pawlak s. 344-370
Formy inwigilacji Służby Bezpieczeństwa wobec Włocławskiego Seminarium Duchownego w latach 1956-1989 Antoni Poniński s. 371-404
Z Włocławka do Lublina : nominacja, konsekracja oraz ingres biskupa Stefana Wyszyńskiego Piotr Nitecki s. 405-419
Włocławski okres życia Kazimierza Majdańskiego Wojciech Frątczak s. 420-430
Ksiądz Henryk Kaczorowski moralista, rektor i wychowawca Jacek Szymański s. 431-440
Ludwik Krzysztof Miller rektor szkoły katedralnej we Włocławku i pisarz XVII Piotr Pawłowski s. 441-455
"Pauliniana" w zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku Janusz Zbudniewek s. 456-480
Ocena działalności społeczno-religijnej Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w okresie drugiej wojny światowej Agnieszka Jabłonowska s. 481-492
Z działalności Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1945-1950 s. 493-508
Dwa nieznane dokumenty dotyczące Arcybractwa Różańca Świętego przy kościele franciszkanów-reformatów we Włocławku Anzelm Janusz Szteinke s. 509-527
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2007 Krzysztof Graczyk s. 529-538
Księgozbiory kościelne wśród bibliotek Sieradza Zbigniew Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 539-541