Znaleziono 13 artykułów

Henryk Witczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życiorys ks. dr hab. Lecha Króla Henryk Witczak s. 9-13
Kalendarium życia bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa Henryk Witczak s. 11-12
Liber beneficiorum Jana Łaskiego – nieodzowne źródło do poznania dziejów parafii na terenie obecnej diecezji włocławskiej Henryk Witczak s. 135-154
Świątynie w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie Henryk Witczak s. 150-167
Tematyka włocławska w "Studiach Włocławskich" w latach 1998-2017 Henryk Witczak s. 181-220
Z dziejów parafii i sanktuarium Pani Kujaw w Ostrowąsie Henryk Witczak s. 197-209
Z dziejów kościoła świętego Wojciecha w Koninie (Morzysławiu) Henryk Witczak s. 304-315
Powstanie i rozwój sieci parafialnej we Włocławku Henryk Witczak s. 383-408
Z dziejów fundacji Jana Rętwińskiego w Trutowie Henryk Witczak s. 423-450
Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do archidiecezji gnieźnieńskiej znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku : na przykładzie parafii Dobra Henryk Witczak s. 450-466
Chrystianizacja Polski i początki chrześcijaństwa we Włocławku Henryk Witczak s. 527-546
Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Koninie Henryk Witczak s. 539-556
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2016 Janusz Borucki Henryk Witczak s. 667-673