Znaleziono 2 artykuły

Roman Harmaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kursy przygotowujące katechetów w diecezji gorzowskiej w latach 1949-1972 Roman Harmaciński s. 11-255
Rola integracyjna biskupa Wilhelma Pluty na ziemi lubuskiej Roman Harmaciński s. 395-408