Znaleziono 8 artykułów

Mirosław Mróz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter sakramentalny a uczestnictwo wiernych w oddawaniu czci Bogu : kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o "Conformitas Christi" Mirosław Mróz s. 35-53
"Non repulit Deus plebem suam" : wykład św. Tomasza z Akwinu na temat miary Bożej mądrości względem gens Iudaeorum w świetle "Expositio super Epistolam ad Romanos (cap. IX-XI) Mirosław Mróz s. 57-82
Tajemnica miłości Bożej w myśli Franciszka Sawickiego Mirosław Mróz s. 197-223
"Tajemnica ludzkiej nieprawości : aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych", Mirosław Mróz, Toruń 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Człowiek w dynamizmie cnoty : aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej", Mirosław Mróz, Toruń 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Oblicza kryzysu w Biblii", Waldemar Chrostowski, Mirosław Mróz, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Kietliński Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 254-263
"Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych", Mirosław Mróz, Toruń 2010 : [recenzja] Michał Zembrzuski Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Upadek idei postępu a cnota nadziei: poszukiwania w obrębie prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa Mirosław Mróz s. 274-287