Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Studia Włocławskie
2018, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Lech Król s. 5-8
Polskie Towarzystwo Teologiczne z biegiem lat, z biegiem dni... Kazimierz Panuś s. 9-24
Związek Zakładów Teologicznych im. św. Jana Kantego w Polsce Kazimierz Skoczylas s. 25-42
Towarzystwo Teologiczne we Włocławku (1928-1939) i nieformalna kontynuacja jego działalności w okresie powojennym (1963-1973) Kazimierz Rulka s. 43-68
Klub naukowodyskusyjny "Krąg" na drodze odradzającego się Towarzystwa Teologicznego we Włocławku Zdzisław Pawlak s. 69-86
Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017 Lech Król s. 87-110
Tematyka spotkań Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1984-2017 Janusz Borucki s. 111-128
Ekumenizm i ekumeniczny wymiar prawd teologicznych w "Studiach Włocławskich" (1998-2017) Wojciech Hanc s. 129-152
Problematyka teologii moralnej w duchowości chrześcijańskiej w "Studiach Włocławskich" Ireneusz Werbiński s. 153-180
Tematyka włocławska w "Studiach Włocławskich" w latach 1998-2017 Henryk Witczak s. 181-220
Portrety kobiet z genealogii Jezusa Stanisław Jankowski s. 223-242
Relacja między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim : zarys sytuacji po upadku "żelaznej kurtyny" Andrzej Tomalak s. 243-268
Deklaracja «Nostra aetate» w świetle nauki Koranu : podobieństwa i różnice doktrynalne Michał Sadowski s. 269-282
Szukać z wiarą, przyjąć z odwagą : prawda jako kamień węgielny chrześcijaństwa Jerzy Szymik s. 283-292
Miłosierni jak Ojciec - "Miłosierni czynem" Czesław Parzyszek s. 293-308
Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka do młodzieży z okazji XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016 Artur Niemira s. 309-324
Objawienia prywatne : ich rola w życiu Kościoła i proces teologicznej weryfikacji Mateusz Potoczny s. 325-346
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz : "Wskazania dla nowicjuszek" Arkadiusz Kruk s. 347-360
Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele Jan Kazimierz Przybyłowski s. 361-376
Ewangelizacyjny wymiar posługi kapłana Henryk Wejman s. 377-390
Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane Henryk Sławiński s. 391-406
Rodzina dysfunkcjonalna i jej wpływ na rozwój zaburzeń zachowania osoby w kształtowaniu dojrzałości osobowościowej do małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 407-432
Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Suchecki s. 433-444
Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po drugiej wojnie światowej Józef Dębiński s. 445-464
Archi(Diecezja) Włocławska w rozwoju historycznym Marian Gołębiewski s. 465-480
Wileński męczennik bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941) Tomasz Kaczmarek s. 481-496
Ks. Franciszek Blachnicki w służbie pedagogii wiary Jerzy Bagrowicz s. 497-518
Misja Kościoła w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie Piotr Kulbacki s. 519-538
Lider a zarządzanie według Tomasza z Akwinu Piotr Paweł Orłowski s. 539-552
Zmiany przynależności parafii pomiędzy diecezjami Płocką i Włocławską w ciągu dziejów Witold Kujawski s. 555-574
Święcenia duchowieństwa przez biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w 1550 r. Krzysztof Kaczmarek s. 575-590
Sprawy Małżeńskie prowadzone przez Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej w latach 1992-2017 Janusz Grzęźlikowski s. 591-616
Przyczynek do badań nad działalnością fundacyjną biskupa Wawrzyńca Gembickiego Barbara Grela s. 617-628
Kapłani pracujący w Diecezji Włocławskiej doświadczeni komunizmem sowieckim Antoni Poniński s. 629-656
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2017 Janusz Borucki s. 659-668
"Podstawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956", Janusz Stefaniak, Lublin 2017 : [recenzja] Antoni Poniński Janusz Stefaniak (aut. dzieła rec.) s. 669-674
"Das Todesverständnis in der Eschatologie von Ladislaus Boros, Karl Rahner und Gisbert Greshake : eine dogmatisch-anthropologische Studie", Joachim Nowak, Herne 2016 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Joachim Nowak (aut. dzieła rec.) s. 674-678
"Dziennik pisarzy sercem (I) : Silva rerum", Marian Gołębiewski, Wrocław 2017 : [recenzja] K. R. Marian Gołębiewski (aut. dzieła rec.) s. 678-681