Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Studia Włocławskie
2017, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa Wiesław Alozjy Mering s. 7-8
Życiorys ks. dr hab. Lecha Króla Henryk Witczak s. 9-13
Bibliografia podmiotowa ks. dr hab. Lecha Króla Kazimierz Rulka s. 14-18
Zainteresowania badawczo-naukowe ks. dr hab. Lecha Króla Ireneusz Werbiński s. 19-34
W drodze ku wspólnej wizji Kościoła Wojciech Hanc s. 37-60
"Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest" (Ef 4,5) : realizacja Pawłowego wezwania w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym w Polsce Andrzej Tomalak s. 61-76
"Nie wycofujemy się!", czyli o możliwości dialogu z islamem Jerzy Gabrowicz s. 77-92
Mistagogiczny wymiar Liturgii godzin Krzysztof Konecki s. 93-104
Chrzest - historia, praktyka, znaczenie Stanisław Jankowski s. 105-130
Koraniczne wyrażenie "Șibġa Allāh" w świetle arabskich tekstów chrześcijańskich Michał Sadowski s. 131-146
Teologia chrztu w nauczaniu św. Paulina z Noli Jerzy Pałucki s. 147-160
Śmierć jako dopełnienie nowych narodzin zapoczątkowanych w sakramencie chrztu w świetle wybranych tekstów euchologicznych mszy za zmarłych Dariusz Kwiatkowski s. 161-182
Duchowo-kulturowy wymiar jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski Jan Pomin s. 183-198
Elementy «christianitas» jako kulturowy efekt Chrztu Polski Paweł Bortkiewicz s. 199-214
Ewangelia, proproctwo i nadzieja w życiu i posłudze osoby konsekrowanej : podsumowanie Roku Życia Konsekrowanego Jacek Kiciński s. 215-230
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako kierownik dusz - "mistrzyni nowicjatu" Arkadiusz Kruk s. 231-244
Bp Michał Kozal wzorem życia duchowego : w 100. rocznicę święceń kapłańskich Błogosławionego Lech Król s. 245-260
Umocnienie podmiotowości rodziny w świetle adhortacji «Amoris laetitia» Zbigniew Zarembski s. 261-274
Szkolnictwo katolickie w świetle dokumentu z Aparecidy Krzysztof Mudlaff s. 275-292
Muzyka w salezjańskim systemie wychowania młodzieży Janusz Drewniak s. 293-306
Kontemplacja chrustusowych ran w pobożności i kaznodziejstwie chrześcijańskim Kazimierz Panuś s. 307-318
O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym Henryk Sławiński s. 319-332
Implikacje prawno-duszpasterskie adhortacji "Amoris laetitia" Janusz Gręźlikowski s. 333-350
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa - symulacja częściowa Krzysztof Graczyk s. 351-376
Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu : Dekalog po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. Zbigniew Suchecki s. 377-392
Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża Jan Kazimierz Przybyłowski s. 393-404
Społeczny wymiar miłosierdzia Henryk Wejman s. 405-422
Zjawisko terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka Janusz Szulist s. 423-438
Systemy totalitarne dwudziestego stulecia jako prześladowca Kościoła Tomasz Kaczmarek s. 439-454
Mniej znany obraz roku milenijnego Antoni Poniński s. 455-472
Karmelici trzewiczkowi i ich działalność ewangelizacyjna w Polsce Józef Dębiński s. 473-492
Natura logiki w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego Rafał Szprync s. 493-510
Fenomen powieści "Jezus z Nazarethu" Romana Brandstaetlera Rafał Borecki s. 511-524
Chrystianizacja Polski i początki chrześcijaństwa we Włocławku Henryk Witczak s. 527-546
Sakrament chrztu w uchwałach synodów diecezji włocławskiej Janusz Borucki s. 547-564
Z dziejów parafii dekanatu kłodawskiego Witold Kujawski s. 565-596
Parafia Siedlątków w świetle wizytacji z 1779 roku Wojciech Frątczak s. 597-608
Stosunek do Kościoła młodzieży Kujaw wschodnich Kazimierz Skoczylas s. 609-626
Włocławski okres działalności naukowo-organizacyjnej ks. rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego Zdzisław Pawlak s. 627-644
Wkład ks. Zygmunta Tyburskiego w opracowanie inkunabułów w Bibliotece Seminaryjnej we Włocławku Kazimierz Rulka s. 645-664
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2016 Janusz Borucki Henryk Witczak s. 667-673
"Wartości religino-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich", Kazimierz Skoczylas, Włocławek 2016 : [recenzja] Wojciech Cichosz Kazimierz Skoczylas (aut. dzieła rec.) s. 674-676
"Święty Bogumił patron ziemi kolskiej i parafii w Kole", Jadwiga Świgoniak, Kraków 2016 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Jadwiga Świgoniak (aut. dzieła rec.) s. 677-678