Znaleziono 18 artykułów

Jan Kazimierz Przybyłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jan Kazimierz Przybyłowski s. 7-9
Wprowadzenie Jan Kazimierz Przybyłowski s. 7-9
Miłosierdzie i sprawiedliwość w porządku religijnym Jan Kazimierz Przybyłowski s. 61-74
Egzamin przedmałżeński Jan Kazimierz Przybyłowski s. 71-87
Planowanie działalności pastoralnej Kościoła Jan Kazimierz Przybyłowski s. 133-153
Koordynacja działań w duszpasterstwie Jan Kazimierz Przybyłowski s. 201-214
Chrzest w praktyce duszpasterskiej Jan Kazimierz Przybyłowski s. 223-235
"Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej", Jan Kazimierz Przybyłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Osial Jan Kazimierz Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Teoretyczne modele Kościoła i jego działalności Jan Kazimierz Przybyłowski s. 231-248
Prawda ewangelii Jan Kazimierz Przybyłowski s. 253-266
"Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa. Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku", Tadeusz Lewandowski, Toruń 2011 : [recenzja] Tadeusz Lewandowski Jan Kazimierz Przybyłowski s. 289-291
"Konfrontowanie chrześcijaństwa bez mocy. Chrześcijanie ewangeliczni i brakujący wymiar", Charles H. Kraft, wyd. Dobry Skarbiec 2012 : [recenzja] Charles H. Kraft Jan Kazimierz Przybyłowski s. 292-295
"Mistagogia liturgiczna i jej korelacja z dokumentem "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"", Stanisław Araszczuk, Wrocław 2012 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Stanisław Araszczuk (aut. dzieła rec.) s. 313-321
"Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II", Grzegorz Łęcicki, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Grzegorz Łęcicki (aut. dzieła rec.) s. 353-361
Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele Jan Kazimierz Przybyłowski s. 361-376
"Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością", Edward Wiszowaty, Warszawa 2011 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Edward Wiszowaty (aut. dzieła rec.) s. 362-366
Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża Jan Kazimierz Przybyłowski s. 393-404
"Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium teologiczno-pastoralne", M. Guzewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Mieczysław Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 413-416