Znaleziono 13 artykułów

Grzegorz Łęcicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia mediów audiowizualnych jako wyzwanie XXI wieku Grzegorz Łęcicki s. 8-17
"Kto mieczem wojuje..." : Obrazy śmierci w japońskich filmach samurajskich Grzegorz Łęcicki s. 20-33
Integracyjna oraz dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym Grzegorz Łęcicki s. 45-54
Edukacja medialna jako istotna cecha nowoczesnego społeczeństwa Grzegorz Łęcicki s. 70-80
Edukacja medialna w służbie katechezy Grzegorz Łęcicki s. 72-81
Media wizualne a katecheza: zagrożenia, wyzwania, zastosowania Grzegorz Łęcicki s. 73-84
Pierwsze polskie wizerunki filmowe Jana Pawła II Grzegorz Łęcicki s. 79-98
Zbrodnia Katyńska a życie i posługa ks. Zdzisława Peszkowskiego Grzegorz Łęcicki s. 87-97
Media katolickie w III Rzeczypospolitej (1989-2009) Grzegorz Łęcicki s. 112-122
Jawne i ukryte elementy propagandy antykatolickiej w wybranych filmach fabularnych Grzegorz Łęcicki s. 115-130
"Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła", Grzegorz Łęcicki, Sandomierz 2011 : [recenzja] Marek Saj Grzegorz Łęcicki (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II", Grzegorz Łęcicki, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Grzegorz Łęcicki (aut. dzieła rec.) s. 353-361
Inspiracyjne znaczenie ikonosfery oraz mediów audiowizualnych w przekazie katechetycznym Grzegorz Łęcicki s. 378-390