Znaleziono 39 artykułów

Marek Saj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-teologiczne aspekty konsekracji zakonnej Marek Saj s. 3-19
Prawna strona ślubu posłuszeństwa Marek Saj s. 29-41
Warunki ważności profesji zakonnej Marek Saj s. 53-75
Woda święcona czy pobłogosławiona? Analiza prawno-liturgiczna Marek Saj s. 59-72
Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych Marek Saj s. 89-104
Prawna strona ślubu czystości Marek Saj s. 117-135
Prawna strona ślubu ubóstwa Marek Saj s. 129-145
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny przewodnik", J. Vernay, B. Draillard, tł. S. Filipowicz, Poznań 2014 : [recenzja] Marek Saj Bénédicte Draillard (aut. dzieła rec.) Sylwia Filipowicz (aut. dzieła rec.) Jacques Vernay (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Konstytutywne elementy domu zakonnego Marek Saj s. 147-166
Partycypacja świeckich w apostolstwie wspólnoty zakonnej na przykładzie Zgromadzenia Redemptorystów Marek Saj s. 173-189
Instytucja nowicjatu w prawodawstwie kościelnym Marek Saj s. 186-204
"Prawna ochrona środków społecznej komunikacji", Rafał Kamiński, [Marki] 2016 : [recenzja] Marek Saj Rafał Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne", Robert Kantor, Tarnów 2011 : [recenzja] Marek Saj Robert Kantor (aut. dzieła rec.) s. 191-195
Szkolnictwo katolickie nośnikiem i przekazicielem kultury Marek Saj s. 197-206
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Jerzego Adamczyka Marek Saj s. 217-219
Doktorat magistra Michała Poniatowskiego Marek Saj s. 221-225
"Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła", Grzegorz Łęcicki, Sandomierz 2011 : [recenzja] Marek Saj Grzegorz Łęcicki (aut. dzieła rec.) s. 223-227
Prawne elementy życia braterskiego we wspólnocie zakonnej Marek Saj s. 223-239
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Lucjana Świto Marek Saj s. 229-232
Prawo człowieka do wychowania a wychowawczy obowiązek państwa i kościoła Marek Saj s. 229-244
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra Kroczka Marek Saj s. 232-234
Przygotowanie do życia apostolskiego w zgromadzeniu redemptorystów - odpowiedzią na oczekiwania współczesnego świata i kościoła Marek Saj s. 241-258
Zewnętrzna i wewnętrzna struktura żeńskiego Zakonu Najświętszego Odkupiciela Marek Saj s. 255-291
"Egzorcyści. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo", Jadwiga Zięba, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Saj Jadwiga Zięba (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Rozwiedzeni są w Kościele", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Marek Saj Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Kościoły partykularne w Kościele powszechnym", Henri de Lubac, Kraków 2004 : [recenzja] Marek Saj Henri de Lubac (aut. dzieła rec.) s. 305-310
Troska Kościoła o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego Marek Saj s. 375-390
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Piotra Majera Marek Saj s. 377-382
Doktorat ks. Roberta Bączka Marek Saj s. 385-389
Doktorat ks. Krzysztofa Mierzejewskiego Marek Saj s. 392-395
Doktorat ks. Jarosława Kodzia Marek Saj s. 428-431
Doktorat Pana Adama Bartczaka Marek Saj s. 435-438
Doktorat Pani Katarzyny Gągor Marek Saj s. 439-442
Doktorat Ks. Adama Kałduńskiego Marek Saj s. 462-467
"Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II", Wojciech Zyzak, Kraków 2010 : [recenzja] Marek Saj Wojciech Zyzak (aut. dzieła rec.) s. 472-476
Udział rady w aktach podejmowanych przez przełożonego zakonnego Marek Saj s. 486-496
Doktorat Pani Justyny Krzywkowskiej Marek Saj s. 504-507
Doktorat ks. Lesława Krzyżaka Marek Saj s. 508-511
Doktorat Pani Katarzyny Majchrzak Marek Saj s. 511-514