Znaleziono 21 artykułów

Stanisław Araszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedtrydenckie wrocławskie księgi liturgiczne Stanisław Araszczuk s. 63-69
Nowy "Katechizm" o liturgii Stanisław Araszczuk s. 83-84
25 niedziela zwykła - 19 IX 1993 Prawdziwy obraz Boga Stanisław Araszczuk s. 109
4 niedziela zwykła - "Będziecie moimi świadkami" Stanisław Araszczuk s. 137-139
XXXII Seminarium Wykładowców Liturgiki Stanisław Araszczuk s. 150-151
Sympozjum "Przygotowanie do wprowadzenia katechumenatu w diecezjach" Stanisław Araszczuk s. 152-153
23 niedziela zwykła - "Effatha", to znaczy "Otwórz się" Stanisław Araszczuk s. 160-161
24 niedziela zwykła - "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" Stanisław Araszczuk s. 161-162
NMP Bożej Rodzicielki, "Pod Twoją obronę uciekamy się" Stanisław Araszczuk s. 163-164
Język i formy pobożności ludowej Stanisław Araszczuk s. 163-179
3 niedziela wielkanocna - "Czy miłujesz Mnie?" Stanisław Araszczuk s. 168-169
2 niedziela zwykła, "Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim" Stanisław Araszczuk s. 168-169
17 niedziela zwykła, Mądrość największym skarbem Stanisław Araszczuk s. 173-174
Wniebowzięcie NMP, "Niewiasta obleczona w słońce" Stanisław Araszczuk s. 177-178
4 niedziela adwentu, Niepokój Józefa Stanisław Araszczuk s. 194-196
Boże Narodzenie (Msza w dzień), Światłość prawdziwa Stanisław Araszczuk s. 198-199
Wszystkich Świętych, Boży plan świętości człowieka Stanisław Araszczuk s. 200-202
Triduum Paschalne Stanisław Araszczuk s. 209-214
5. Niedziela Wielkanocna, "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi..." Stanisław Araszczuk s. 229-231
"Mistagogia liturgiczna i jej korelacja z dokumentem "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"", Stanisław Araszczuk, Wrocław 2012 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Stanisław Araszczuk (aut. dzieła rec.) s. 313-321
Recepcja konstytucji o liturgii w Kościele w Polsce Stanisław Araszczuk s. 337-355