Znaleziono 10 artykułów

Wojciech Osial

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adhortacja "Catechesi tradendae" Jana Pawła II : aktualność dokumentu w 30. rocznicę jego powstania Wojciech Osial s. 41-55
Katechetyka w spotkaniu z pedagogiką Wojciech Osial s. 125-140
Rola katechezy w wychowaniu do świętowania niedzieli w rodzinie Wojciech Osial s. 151-170
Formacja katechetów w Polsce : sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Białystok, 9-11 czerwca 2010 roku Wojciech Osial s. 168-173
Cechy osobowości katechetycznej świętego Jana Marii Vianneya Wojciech Osial s. 197-212
"Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej", Jan Kazimierz Przybyłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Osial Jan Kazimierz Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice : refleksja nad wartością wychowania religijnego na przykładzie pedagogii bł. Marceliny Darowskiej (1827–1911) Wojciech Osial s. 235-250
Katechetyczna posługa głoszenia Słowa Bożego w nauczaniu sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego Wojciech Osial s. 293-308
Wspólnoty słuchania Słowa Bożego we Włoszech - propozycja katechezy biblijnej w parafii Wojciech Osial s. 305-320
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej : próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Osial Kazimierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 470-474