Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Guzewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie wychowawcze św. Pawła wobec Koryntian Mieczysław Guzewicz s. 139-157
"Zasady wychowania w Piśmie Świętym : studium teologiczno-pastoralne", Mieczysław Guzewicz, Wrocław 2010 : [recenzja] Mariusz Rosik Mieczysław Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 198-201