Znaleziono 12 artykułów

Jacek Kiciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja wzorem duchowości ubogich : wokół ślubu ubóstwa Jacek Kiciński s. 49-60
Pasterski wymiar duchowości kapłańskiej Jacek Kiciński s. 63-76
Czysta miłość Maryi Jacek Kiciński s. 80-87
Jesień życia - koniec czy początek? : czas podsumowań i wypłynięcia na głębię życia Jacek Kiciński s. 211-223
Ewangelia, proproctwo i nadzieja w życiu i posłudze osoby konsekrowanej : podsumowanie Roku Życia Konsekrowanego Jacek Kiciński s. 215-230
„Idźcie i głoście, kochaj i pomagaj kochać”, Marek Dziewiecki, Aleksander Radecki, Jacek Kiciński, Wrocław, 2017 : [recenzja] Marzena Rachwalska Marek Dziewiecki (aut. dzieła rec.) Jacek Kiciński (aut. dzieła rec.) Aleksander Radecki (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Duchowość misji współdzielonej : studium w świetle współczesnego Magisterium Kościoła", Jacek Kiciński, Wrocław 2013 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Jacek Kiciński (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Umiała w pełni powierzyć się Bogu Jacek Kiciński s. 242-243
"Od obrazu do podobieństwa : Tomasza kard. Špidlika (1919– –2010) teologia duchowości", Radosław Kimsza, Białystok 2013 : [recenzja] Jacek Kiciński Radosław Kimsza (aut. dzieła rec.) s. 243-245
Narodzenie Pańskie, "Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła na ziemię" Jacek Kiciński s. 248-250
Świętego Szczepana, Świadek wiary Jacek Kiciński s. 250-251
"Powołanie-Konsekracja-Misja : personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego", Jacek Kiciński, Wrocław 2008 : [recenzja] Czesław Rychlicki Jacek Kiciński (aut. dzieła rec.) s. 291-295