Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Włocławskie
2011, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7
Świętość w nauczaniu Jana Pawła II Ireneusz Werbiński s. 11-23
Świętość na sakramentalnej drodze życia Antoni J. Nowak s. 24-39
Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater Adam Józef Sobczyk s. 40-47
Świętość kapłańska na przykładzie św. Jana Vianneya Lech Król s. 48-60
Obyczajowość małżeńska w kościele afrykańskim w czasach św. Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 61-70
Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa kościoła katolickiego Krzysztof Graczyk s. 71-80
Instytucja separacji w prawie europejskim Janusz Gręźlikowski s. 81-95
Relacyjne odniesienia w teologii Bernharda Weltego jako sposób interpretacji rzeczywistości społecznej Janusz Szulist s. 96-107
Mędrca Hegezjasza propozycja śmierci Jan Nowaczyk s. 108-122
Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej Janusz Borucki s. 125-138
Przygotowanie kapłanów włocławskich do nauczania religii w pierwszej połowie XX wieku (do 1939 r.) Krzysztof Kamiński s. 139-149
Świątynie w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie Henryk Witczak s. 150-167
Nagrobki gotyckie na kujawach Piotr Pawłowski s. 168-188
Aspekty badań nad księgozbiorami członków kapituły katedralnej we Włocławku Bernardeta Iwańska-Cieśli s. 189-203
Konserwacja XVII-wiecznego druku polskiego w oprawie pergaminowej z Biblioteki Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku Agnieszka Ciesielska s. 204-208
Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego Zdzisław Pawlak s. 209-223
Tematyka liturgiczna w zachowanej korespondencji ks. Stanisława Chodyńskiego Łukasz Starczewski s. 224-237
Dom księży emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951–1968) Zbigniew Gmurczyk s. 238-247
"Ład Boży" w latach 1982–1997 Kazimierz Rulka s. 248-272
Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2009 Krzysztof Graczyk Lech Król s. 275-283
65. rocznica urodzin pasterza diecezji włocławskiej biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa s. 284-287
Wspomnienie o Romualdzie Hankowskiej Kazimierz Rulka s. 288-293
Zanim przybył do diecezji włocławskiej: prześladowania ks. Jana Świderskiego w Rosji sowieckiej K. R. s. 294-298