Tytuł Studia Włocławskie
ISSN 1506-5316
Wydawca Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Włocławskie
2013, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa Wiesław Mering s. 7-8
Życie oraz działalność naukowa i duszpasterska ks. dr. Zbigniewa Skrobickiego Zdzisław Pawlak s. 9-16
Bibliografia podmiotowa ks. dr. Zbigniewa Skrobickiego s. 17-19
Augustyn – ekumenista Tomasz Kaczmarek s. 23-36
Z historii soborowego Dekretu o ekumenizmie Wojciech Hanc s. 37-48
Duchowa droga chrześcijanina odczytana w publikacji "Opowieści pielgrzyma" Ireneusz Werbiński s. 49-60
Duchowość islamu Lech Król s. 61-79
Niepoczytalność a zdolność nupturientów do wyrażenia zgody małżeńskiej Krzysztof Graczyk s. 80-92
Moralny wymiar rozwoju w świetle nauczania papieży Pawła VI i Jana Pawła II Zbigniew Skrobicki s. 93-107
Merleau-Ponty o problemie istnienia Boga Jan Nowaczyk s. 108-132
Liber beneficiorum Jana Łaskiego – nieodzowne źródło do poznania dziejów parafii na terenie obecnej diecezji włocławskiej Henryk Witczak s. 135-154
Zarys dziejów parafii i kościoła w Białotarsku Piotr Paweł Obolewski s. 155-180
Wikariusze katedry włocławskiej na probostwie w Gostyninie w czasach nowożytnych Tomasz Cybulski s. 181-190
Kapłani włocławscy jako historycy sztuki i konserwatorzy diecezjalni w XX w Piotr Sierzchała s. 191-201
Formacja katechetów zakonnych i świeckich w diecezji włocławskiej w XX wieku Krzysztof Kamiński s. 202-222
Stan badań nad historią klasztoru w Lądzie w XX wieku Jarosław Wąsowicz s. 223-235
Działalność wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945) Agnieszka Jabłonowska s. 236-244
"Sąd Ostateczny" z katedry włocławskiej – przyczynek do ikonografii czyśćca Piotr Pawłowski s. 245-255
"Za pokolenia i dla pokoleń" : wystawa dedykowana pamięci ks. profesora Stanisława Librowskiego Agnieszka Ciesielska s. 256-261
Zapiski do dziejów introligatorstwa we Włocławku Kazimierz Rulka s. 262-270
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2012 s. 273-275
Księgozbiór sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka: spis zidentyfikowanych pozycji Kazimierz Rulka s. 276-310