Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Misiurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność naukowo-badawcza ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego Jerzy Misiurek s. 9-21
Nauka polskich teologów katolickich XVII i XVIII wieku o kulcie Serca Jezusowego Jerzy Misiurek s. 61-78
Tajemnica Bożego miłosierdzia w świetle wypowiedzi sługi Bożego Jacka Woronieckiego Jerzy Misiurek s. 103-119
Maryja a Bóg Ojciec w świetle polskiej teologii duchowości XVI i XVII wieku Jerzy Misiurek s. 146-161
Personalizm duchowości polskich świętych i błogosławionych Jerzy Misiurek s. 147-171
Maryja w duchowości wielkich czcicieli Eucharystii Jerzy Misiurek s. 169-181
Biskup Henryk Strąkowski (1910-1965) Jerzy Misiurek s. 173-183
Inspiracje maryjne w posłudze charytatywnej świętych Jerzy Misiurek s. 178-189
"Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II", Ireneusz Werbiński, Warszawa 1993 : [recenzja] Jerzy Misiurek Ireneusz Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", opr. Ludwik Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Jerzy Misiurek Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa", Jerzy Misiurek, Lublin 2014 : [recenzja] Leszek Poleszak Jerzy Misiurek (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Chrześcijańskie życie duchowe w świetle dogmatu o wniebowzięciu Maryi Jerzy Misiurek s. 326-334