Znaleziono 3 artykuły

Władysław Blin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Józef z Nazaretu może być wzorem osobowym świętego na obecne czasy? : w świetle polskich kaznodziejów XX wieku Władysław Blin s. 46-51
Na śladach prekursora Władysław Blin s. 51-63
Rzymskokatolicka parafia św. Stanisława w Mohylewie w latach 1989–1999 Władysław Blin s. 488-499