Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2010, Numer 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
80. urodziny Zbigniewa Czarnucha Dariusz A. Rymar s. 7
Piękna mała historia : pamięć centralna, pamięć lokalna Anna Wolff-Powęska s. 7-12
Tezauryzacja w średniowieczu na pograniczu Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej Tadeusz Szczurek s. 15-61
Jeszcze o najstarszych pieczęciach konwentu klasztoru cysterek w Pełczycach Ewa Syska s. 63-66
Arengi w XIII-wiecznych dyplomach biskupów lubuskich Marek Golemski s. 67-77
Zdobycie Choszczna przez wojska cesarskie i „choszczeńska tragedia” z 23 marca 1631 roku Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 79-93
Z dziejów społeczno-gospodarczych Barlinka w XIX i pierwszej połowie XX wieku : część 1. Życie społeczne Paweł Gut s. 95-126
Fortyfikacje Drezdenka : schrony Wału Pomorskiego na tle rozwoju drezdeneckich fortyfikacji Krzysztof Michalak Jakub Wajda s. 127-138
Udział Kościoła Katolickiego w powstaniu wielkopolskim i w utrzymaniu polskości w okresie zaborów 1794–1918 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz s. 139-150
Udział miasta Landsberg an der Warthe (Gorzowa Wielkopolskiego) w machinie wojennej i okupacji ziem polskich przez III Rzeszę w okresie II wojny światowej Jerzy Sygnecki s. 151-178
Metryka i nazwy miejscowości dawnego powiatu gorzowskiego w granicach z lat 1945–1950 Edward Rymar s. 179-251
Powstawanie i organizowanie się pierwszych wspólnot wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej Anna Chabasińska s. 253-288
Komunikacja miejska w Gorzowie Wlkp. Piotr Franków s. 289-296
Prasa gorzowska ukazująca się poza cenzurą : cz. IV Zbigniew Syska s. 297-302
Uniwersytet Europejski w Gorzowie Wlkp. oraz we Frankfurcie nad Odrą – krótka historia niezrealizowanej koncepcji Paweł Leszczyński s. 303-310
Zmiany imion i nazwisk u osiedleńców na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1950 w świetle akt Starostwa Powiatowego Gorzowskiego Stanisława Janicka s. 313-317
Problem „Sybiraków” w dokumentach z gorzowskiego archiwum Dariusz A. Rymar s. 319-324
Na linii Krzyż – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn : relacje żołnierzy niemieckich z walk niemiecko-radzieckich w roku 1945 Fritz Kohlase s. 327-348
Pożegnanie landsberczyków Zbigniew Czarnuch s. 349-360
Kilka mniej znanych rodów rycerskich ziemi gorzowskiej i myśliborskiej w średniowieczu Edward Rymar s. 363-374
Eduard Römer, jeden z zapomnianych budowniczych XIX wieku, architekt dworca w Kostrzynie nad Odrą Ulrich Schroeter Schroeter s. 375-385
Israel Aaron, pierwszy z Lassallych : dzieje najstarszej landsberskiej rodziny żydowskiej Jerzy Zysnarski s. 387-400
W stulecie polskiego harcerstwa : Tucha i Donek : wspomnienie o Wiktorii i Olgierdzie Dewitzach Zbigniew Czarnuch s. 401-422
Tajny współpracownik „Merkury” : przypadek Anatola Konsika Grzegorz Majchrzak s. 423-427
Nieznane fakty z życia Andrzeja Gordona (1945–1992) : przyczynek do gorzowskiej biografistyki Dariusz A. Rymar s. 427-435
Na powitanie „Rocznika Chojeńskiego” Zbigniew Czarnuch s. 439-442
Odczarowanie Dankowa Zbigniew Czarnuch s. 443-445
Zapiski rodzinne Anita Szlachciuk Maciej Szlachciuk s. 449-499
Inżynier Zbigniew Kupiec-Romanowski – biografia niezwykła (1924–1995) Dariusz A. Rymar s. 501-526
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w roku 2009 Dariusz A. Rymar s. 529-531
Johann Heinrich Christian Metzig Stanisława Janicka s. 533-534
„Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i jutro” Anna Makowska-Cieleń Andrzej Talarczyk s. 535-540
Kronika Gorzowa za rok 2009 Dariusz A. Rymar s. 543-555
Nekrolog gorzowski za lata 2008–2009 Jerzy Zysnarski s. 559-581
Książki z 2009 r. o regionie gorzowskim i o jego mieszkańcach Krystyna Kamińska s. 585-594
Materiały do historii regionu za rok 2009 Grażyna Kostkiewicz-Górska Danuta Zielińska s. 597-635
Nasi autorzy s. 637-638
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 639-642