Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
1997, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pobyty elektorów brandenburskich w Nowej Marchii w latach 1454-1536 Edward Rymar s. 11-22
Zamek „Ratczaw” Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 23-28
Margrabia Jan z Kostrzyna i turnieje rycerskie Bogdan Wojciech Brzustowicz s. 29-40
Głowa św. Jana Chrzciciela na misie - średniowieczna rzeźba relikwiarzowa w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim Janusz Michalski s. 41-47
Z dziejów gospodarczych Gorzowa: wprowadzenie zakazu importu szwedzkiego żelaza Radosław Gaziński s. 49-54
Rozbudowa miast w powiecie Strzelce Krajeńskie oraz unowocześnienie ich infrastruktury w XIX i początku XX w. Stanisław Talarczyk s. 55-68
Szkoły polskie w Afryce Wschodniej we wspomnieniach uczniów Antoni Kantecki s. 69-78
Niemcy w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1950 : Cz. 2: Sierpień 1945 - grudzień 1950 : wysiedlenia pojałtańskie Zbigniew Czarnuch s. 79-106
Z dorzecza Dniestru nad Wartę : przemiany społeczno-kulturowe osadników na przykładzie rodziny Dudziaków Maciej J. Dudziak s. 107-122
Powstanie, organizacja i działalność organów bezpieczeństwa i innych służb porządkowych na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1950 Dariusz Rymar s. 123-166
Przesłanki dezintegracji i integracji społeczności Bogdańca : zarys retrospektywny Wojciech Sadowski s. 167-184
Ukraińcy w Gorzowskiem Miorsław Pecuch s. 185-193
Kopia Zbioru Wippela w Gorzowie Edward Rymar s. 197-222
Archiwum Muzeum Regionalnego w Barlinku Zbigniew Miler s. 223-227
Skwierzyński epizod wojny napoleońskiej z 1813 roku Juliusz Sikorski s. 229-236
Z akt Sądu Obwodowego w Gorzowie Stanisława Janicka s. 237-240
panowie von derOsten (Drzeńscy) z Drezdenka (cz. l) Edward Rymar s. 243-250
Ród Kalcksteinów z Żydowa (Siede) koło Barlinka Klaus Karbe s. 251-256
Dzieje rodu Bukowieckich : od XVI do początku XX w. Waldemar Dramowicz s. 257-267
O rodzinie Boas i jej zasługach dla Gorzowa Stanisława Janicka s. 269-275
Wilhelm Ogoleit - księgarz, kolekcjoner, humanista (1869-1953) Robert Piotrowski s. 277-290
Ludwig Pick (1868-1944) Stanisława Janicka s. 291-293
Christian Christiansen Maciej Dudziak s. 295-302
Jeszcze raz o szwagierce egipskiego króla Stanisława Janicka s. 305-307
Skorygowana lista opatów cystersów z Bierzwnika (1294-1539) Edward Rymar s. 309-313
Katalog międzyrzeckich portretów trumiennych Bożena Grabowska s. 315-318
Przyczyna czy skutek? Wojciech Sadowski s. 319-324
Wydawnictwa Grekokatolików w Polsce - Wystawa w Gorzowie Wlkp. i Krakowie Mirosław Pecuch s. 327-329
Historia i dzień dzisiejszy Glisna Czesław Osękowski s. 331-333
z prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Gorzowie Wlkp. (styczeń - grudzień 1996 r.) Waldemar Sidor s. 335-340
Regionalia w Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. Lucyna Kotecka s. 341-347
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Zbigniew Czarnuch s. 349-354
Archiwum Państwowe Oddział w Gorzowie Wlkp. w latach 1993-1996 Dariusz Rymar s. 355-361
Muzeum w Gorzowie : odkrycie średniowiecznej kaplicy przy katedralnym kościele mariackim w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Pytlak s. 363-371
Średniowieczne znaleziska ziemne w Gorzowie Fritz Buchholz s. 373-374
Odkrycie resztek fundamentów na Rynku w Gorzowie Ferdinand Muller s. 375-379
Muzeum Ziemi Choszczeńskiej : szóstak koronny króla polskiego Jana Kazimierza znaleziony w Rakowie, gm. Krzęcin Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 381-382
Stanisław Talarczyk z Drezdenka Edward Włodarczyk s. 385-392
Działalność antykomunistyczna grupy młodzieży w Drezdenku w latach 1945-1952 - wspomnienia Władysław Czyżewski s. 395-404
"Sito" w Gorzowie Roman Rutkowski s. 405-410
Zapomniane Rosiejewo (Pulverkrug) - 400 lat produkcji papieru na brzegu rzeki Ilanki (Eilang) Karl-Heinz Schneider s. 411-414
Wykaz regionaliów w języku niemieckim znajdujących się w Dziale Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. : stan na 31 grudnia 1996 r. Danuta Zielińska s. 417-422
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1995 i uzupełnienia za lata 1993-1994 s. 425-501