Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
1995, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Krasicki - Donhoffowie - Lehndorffowie - Wreechowie - Hohenzollernowie Zbigniew Czarnuch s. 8-30
Czy w latach 1201-1233 diecezją lubuską rządziło dwóch biskupów o imieniu Wawrzyniec Andrzej Wałkówski s. 31-40
Opactwo cysterskie w Mironicach k. Gorzowa Edward Rymar s. 41-57
Ród Hagenów (Indagine) w średniowieczu : z heraldyki i genealogii rycerstwa Nowej marchii i Pomorza Zachodniego Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 58-77
Akta miast wschodniej Brandenburgii przechowywane w Brandenburskim Archiwum Krajowym w Poczdamie Radosław Gaziński s. 78-87
Powojenne losy księgozbioru biblioteki towarzystwa historii Nowej Marchii Zbigniew Miller s. 88-93
Wywożono nie tylko z Gorzowa Dariusz Rymar s. 94-95
Stosunki polsko-brandenburskie w XIV wieku (1320-1370) Władysław Korcz s. 96-103
Przesiedleńcy z Białorusi w procesie migracji i osadnictwa Wojciech Sadowski s. 104-126
Żydowskie rodziny w Choszcznie (Arnswalde) Fritz Mörke Wolfgang Palm s. 127-147
Międzyrzecz i Skwierzyna na pograniczu dziejów Stanisław Władysław Adamczyk s. 148-157
70-lecie kościoła św. Bonifacego w Barlinku Edward Rymar s. 159-160
Dlaczego i od kiedy Gorzów Edward Rymar s. 160-164
Jadwiga Bławatowa Stanisława Janicka s. 166-167
Kazimierz Bielecki Dariusz Rymar s. 168-170
Archiwista miejski – Fritz Bucholz Stanisława Janicka s. 171-177
Lata pobytu Schleiermachera w Gorzowie (Landsbergu) Otto Kaplick s. 178-181
Leon Kruszona - Wiceprezydent Gorzowa od 10.04.1945 do 31.01.1949 r. Zofia Nowakowska s. 182-186
Car Piotr Wielki i August II Mocny w Gorzowie (Landsbergu) – 1-5 sierpnia 1712 r. Stanisława Janicka s. 188-192
Post scriptum do rozprawy Grzegorza Jacka Brustowicza o rodzie Hagenów nowomarchijskich Edward Rymar s. 194-200
W sprawie „lubuskiego” odcinka zachodniej granicy państwa Mieszka I Marek Golemski s. 201-208
Lubusz to nie Liubusua Edward Rymar s. 209-211
Raport o stanie miejscowych planów zagospodarowania \ przestrzennego miast i gmin na terenie województwa gorzowskiego Władysław Chrostowski Halina Kulczycka Renata Rydzaj s. 214-220
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i pamiątek Przeszłości. Sprawozdanie z działalności za okres 1.01.1993 – 30.09.1994 Zbigniew Czarnuch s. 221-224
Polskie Towarzystwo Historyczne Zofia Nowakowska s. 225
Stowarzyszenie „Projekt Historii Niemiecko-Polskiej” Willi Przybylski s. 226
Społeczny Ośrodek Dokumentacji i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie – geneza, działalność i zamierzenia Ryszard Truko s. 227-230
Pytania o naszą – tu nad Odrą – tożsamość Zbigniew Czarnuch s. 232-241
W sprawie używania pojęć „wyzwolenie” i „zniszczenia wojenne” w badaniach regionalnych Stanisław Władysław Adamczyk s. 242-244
"Kostrzyn nad Odrą : dzieje dawne i nowe", Jerzy Marczewski, Poznań 1991 : [recenzja] Dariusz Rymar Jerzy Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 246-256
"Szpitalnicy – Joannici – Kawalerowie Maltańscy", Tadeusz Wojciech Lange, Poznań 1994 : [recenzja] Władysław Korcz Tadeusz Wojciech Lange (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Hermeneutyka – nauka o rozumieniu czyli Schleiermachr odrodzony", Hans Georg Gadamer, Kraków 1993 : [recenzja] Zbigniew Czarnuch Hans Georg Gadamer (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Witold Karpyza – kronikarz ziemi wołkowyskiej Antoni Kantecki s. 264-267
<<Klasztory cysterskie w Bierzwniku, Pełczycach i Reczu : "W siedemsetną rocznicę powstania opactw cysterskich w Bierzwniku, Pęłczycach i Reczu">>, Grzegorz Jacek Brzustowicz, Choszczno 1995 : [recenzja] Dariusz Rymar Jacek Brzustowicz (aut. dzieła rec.) s. 268-269
Zaawansowanie badań nad „Historią obszaru dolnej Noteci” Stanisław Talarczyk s. 270-278
Ważniejsze publikacje Muzeum w Gorzowie Wlkp. Zdzisław Linkowski s. 279-280
Wydawnictwa niemieckich ziomkostw z terenu naszego województwa s. 281-283
Materiały do bibliografii historii Regionu za rok 1993 z uzupełnieniami za lata 1990-1992 s. 285-352