Tytuł Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
ISSN 1231-3033
Wydawca Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
2001, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gorzów w drugiej połowie XV wieku Edward Rymar s. 11-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedstawiciele władz miejskich Choszczna w średniowieczu Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 19-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przychody i wydatki luterańskiej parafii św. Marii w Kostrzynie w okresie między świętami św. Trójcy 1740 i 1741 r. Bogusław Mykietów s. 29-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieznany materiał źródłowy dotyczący międzyrzeckich organów Wolfgang J. Brylla s. 37-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gorzowska flota rzeczna w II połowie XVIII wieku Radosław Gaziński s. 43-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów komunikacji w Gorzowie : cz.1 1899-1945 Robert Piotrowski s. 61-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dąbroszyn w latach 1945-1950 Zbigniew Czarnuch s. 73-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój lecznictwa otwartego w Gorzowie Wlkp. wiatach 1945-1950 Andrzej Marciniak s. 99-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybory do sejmu 19 stycznia 194 7 r. w Gorzowie Dariusz Aleksander Rymar s. 123-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bitwa o młode pokolenie : z problematyki laicyzacji dzieci i młodzieży w Gorzowie w latach 1945-56 Juliusz Sikorski s. 149-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dydaktyka i badania naukowe w zakresie historii Kościoła w regionie gorzowskim w czasach współczesnych : zarys problematyki Adrian Put s. 187-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku, województwo zachodniopomorskie : cz. 2: lata 1961-1991 Piotr Wojciechowski s. 191-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów przemysłu drzewnego i produkcji leśnej na Ziemi Lubuskiej (cz. 2) : Gorzowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Piotr Franków s. 211-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie muzyczne w Choszcznie w latach 1945-1996 Tomasz Wacław Jabłecki s. 231-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak Magistrat skwierzyński uregulował stosunki z Żydami w roku 1641 Stanisława Janicka s. 237-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywilej króla Zygmunta III dla apteki w Międzyrzeczu z dnia 12 marca 1613 r. Teresa Kuciak s. 243-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akta Pełnomocnika Ministerstwa Przemysłu w gorzowskim archiwum Dariusz Aleksander Rymar s. 249-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wyznaniowa miasta Gorzowa Wlkp. Juliusz Sikorski s. 261-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ojciec Kościoła Protestanckiego XIX wieku F.D.E. Schleiermacher i jego dzieło "Mowy o religii. .. " Zbigniew Czarnuch s. 269-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hans Beske - pionier idei pojednania Niemców z Polakami (9 VI 1914 - 22 XI 1985) Zbigniew Czarnuch s. 273-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bogusław Werner- żołnierz - rolnik - naukowiec (6 X 1892-11 X 1980) Zofia Nowakowska s. 283-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bolesław Kudelka (1884-1965) Wojciech Sadowski s. 293-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mgr inż. Michał Chełkowski Wojciech Sadowski s. 295-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zygmunt Eugeniusz Weiss (1903-1977) Tomasz Wacław Jabłecki s. 299-304
  Zacytuj
 • Udostępnij
Władysław Edward Klimek : pedagog, działacz polityczny i animator kultury chrześcijańskiej w Gorzowie (17 II 1927-20 I 2000) Stanisława Janicka s. 305-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rudolf von Dewitz - jeden z gorzowskich landratów Edward Rymar s. 309-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Datacja układu templariuszy z margrabiami brandenburskimi w sprawie komandorii chwarszczańskiej i myśliborskiej (31 I 1262) Edward Rymar s. 311-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy cystersi z Bierzwnika widzieli meteoryt? Grzegorz Jacek Brzustowicz s. 317-320
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Das ostlishe Mitteleuropa im historischen Luftbild, Bildfluge 1942-1945 uber Brandenburg, Ostpreusen, Pommern und Schlesien", Wolfgang Kreft, Marburg 2000 : [recenzja] Robert Piotrowski Wolfgang Kreft (aut. dzieła rec.) s. 321-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na marginesie artykułu Bożeny Grabowskiej, Treści ideowe sceny pasyjnej w ołtarzu katedralnym w Gorzowie, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 7 Arkadiusz Bednarczuk s. 325-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odpowiedź na artykuł polemiczny Arkadiusza Bednarczuka Bożena Grabowska s. 329-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
List w sprawie pułkownika Draguna Florian Kroenke s. 333-335
  Zacytuj
 • Udostępnij
[Tyle Pan Wojewoda] s. 335-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Drzwi otwarte archiwów państwowych" w Gorzowie Wlkp. 2000 Dariusz A. Rymar s. 341-343
  Zacytuj
 • Udostępnij
Promocja w archiwum Dariusz A. Rymar s. 345
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości za rok 1999 Dariusz A. Rymar s. 347-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości za rok 2000 Dariusz Aleksander Rymar s. 351-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historycy niemieccy w cieniu Trzeciej Rzeszy Błażej Białkowski s. 355-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dąbroszyniana w Landsberger Heimatmuseum w Berfordzie Dietrich Handt s. 361-365
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. Anna Makowska-Cieleń s. 367-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Środki pomocowe Phare CBC jako czynnik rozwoju gmin należących do Euroregionu Pro Europa Viadrina Krzysztof Szydłak s. 373-380
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między Gorzowem i Wieleniem (1633) : obrazek z okresu wojny trzydziestoletniej w relacji posła pomorskiego z podróży do Wielkopolski Edward Rymar s. 383-392
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krajobraz bitewny : relacje naocznych świadków dotyczące rosyjskiego najazdu z 1758 roku (2) Krzysztof Fryderyk Weber s. 393-419
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradyż 1943-1944 : wspomnienia ucznia Rudolf Schwager s. 421-422
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomnienia z obozu pracy przymusowej w Berlinie Kazimiera Kosonowska s. 423-437
  Zacytuj
 • Udostępnij
Materiały do bibliografii historii regionu za rok 1999 s. 441-459
  Zacytuj
 • Udostępnij
[Dotychczas nakładem Towarzystwa] s. 461-463
  Zacytuj
 • Udostępnij